Jump to content
längdskidor, rullskidor, skidvalla & skidkläder från skistart

Utförda Glidtester


Skidforum.se

Recommended Posts

I denna tråd får endast glidtester postas.

 

Startar med stolthet upp denna tråd där vi ska rapportera våra glidtester :)

 

Efter diverse diskusioner har vi enats om att en rapport i denna tråd skall innhålla följande beskrivning:

 

Temperatur:

Snötyp:

Luftfuktighet:

Glidvalla:

Fästvalla:

Ev rillning:

Kortfattad beskrivning hur testet utförts:

Kortfattad beskrivning av resultat:

Övrigt: (subjektiva upplevelser ex hur du glidit jämfört med andra)

Betyg: I en skala 1-5 där 1 är värdelöst 2=dåligt 3=medelbra 4=bra 5=mycket bra

Typ av åkare: Beskriv vad du är för typ av åkare. Ex tävlingsåkare (regelbundet tävlar i distrikt och runt om i landet) Vasaloppsåkare (vilket startled) eller motionär

 

Ser med spänning fram emot alla inlägg under vintern!

För diskussioner och kommentarer:

http://www.skidforum.se/viewtopic.php?id=895

Link to comment
Share on other sites

Skall nu lämna min första rapport efter att ha tillbringat helgen i Torsby Skidtunnel. Jag har testet 2 par skidor varför jag delar upp rapporten i 2 delar:

 

Detta gäller för båda skidparen:

 

Temp: -3 grader

Snötyp: Konstsnö

Luftfuktighet: ca 85%

Är en åkare som tävlar på distriktnivå. Vasaloppet på 5:30 (5:23 som bäst 2004)

 

Skidpar 1:

Ett par Fischer RCS som jag haft i 2 år. Årsmodell 04/05 som köpts på Falken sport och slipade av Porroma. Grundparrafinerade med Start BWLF och Start grafit.

 

Glidvalla: Swix LF8

Fästvalla: 1 lager Toko Baswax invärmt med vallajärn. 3 lager Rode Super Gialla som klosssats in

Rillning: RS-riller 2ggr 0,3 fram och bak + 2ggr 0,5 bak

Utförande: Skidorna åktes först ca 12 varv i tunneln därefter utfördes glidtest i nedförsbacke (den första backen som du kommer till om du åker medsols, alltså utgång till vänster) Backen har en fallhöjd på ca 10m

Resultat: Hyggligt glid med en något sugande känsla. Spridningen på de 6ggr som backen åktes var ca 3m mellan längsta och kortaste glidningen. Högfarten känndes hygglig men skidorna "dog" i lågfart

Övrigt: Fästet var mycket bra. Några "tjuvsläpp" men det beror nog på att snön släpper mot snön (lite sockrigt). Glidet bedöms till en 3:a, fäste till 4:a. I jämförelser med andra i tunneln stod sig skidorna hyggligt. Inte bättre eller sämmre vad jag kunde bedömma. Dock känndes som fästet var över medel.

 

 

Skidpar 2:

Ett par nyinköpta Fischer RCS av årsmodell 04/05 (utförsäljning Running Center). Ingen grundpreparering gjorda inte heller slipade förutom fabrikstuning. Dessa stålsiklades med Kuzmin sikel ca 15min/skida därefter handborstade med stålborste Red Creek.

 

Glidvalla: Ingen

Fästvalla: 1 lager Toko Baswax invärmt med vallajärn. 3 lager Rode Super Gialla som klosssats in

Rillning: RS-riller 2ggr 0,3 fram och bak + 2ggr 0,5 bak

Utförande: Skidorna åktes först ca 12 varv i tunneln därefter utfördes glidtest i nedförsbacke (den första backen som du kommer till om du åker medsols, alltså utgång till vänster) Backen har en fallhöjd på ca 10m

Resultat: Mycket bra glid med en härlig känsla i skidan. Ett mycket bra "släpp" i skidorna. Ingen tendens överhuvudtaget på sug. Spridningen på de 6ggr backen åktes var mindre än 1m. Medelstreckan skidorna gled var 3,5m längre än den längsta som de vallade gled men drygt 5m än det vallade parets medel. Högfart och lågfart mycket bra. Framförallt gled skidorna långt i lågfart.

Övrigt: Fästet var mycket bra. Några "tjuvsläpp" men det beror nog på att snön släpper mot snön (lite sockrigt). Glidet bedöms till 5 fäste till 4:a. Det var ingen i tunneln som var i närheten av mitt glid och då menar jag "INTE I NÄRHETEN". Vi var 6st från klubben som var och åkte i tunneln. Vi var 5 som testade detta paret och alla var överens om att det var solklart bästa skidorna. Det lustiga var att den tyngsta väger 90kg, jag väger 84, och den lättaste (en dam) väger 62kg. ALLA hade bra fäste och mycket bra glid!!!!!!!

 

Jag är medveten om att jag inte "nollat" de 2 paren så en förklaring mellan paren kan finnas i just skidans egenskap. De vallade skidorna är inte slipade i år men är nu lämnade till Pölder för slipning och jag skall sedan grundpreppa detta par. Notera dock att de stålsicklade inte bortats med roterande stål superfin borste utan för hand med normal stål. Men just jämförelsen mellan mina 2 par och mina klubbkompisars skidor tycker jag ändå visar att skillnanden inte ligger i skidegenskaperna.

 

Slutligen en liten reflektion:

När jag efter ett avslutat pass stod i skidbutiken på lördagen hörde jag en diskusion mellan butikspersonal och ledare från skidklubbar (var tävling på lördagen) ang vallning i tunneln. Alla var överens om "Idag gäller pulver". Jag kunde inte hålla mig utan sa att jag hade fantastiska skidor som var ovallade och att jag trodde det var melodin i tunneln. Jag fick ett mottagende som om jag var nått katten släpat in. En ur personalen i butiken sa "ja ja, det går väl ett litet tag kanske!".

Just den kommentaren tycker jag speglar rätt väl hur Kuzmin teorierna tagits emot!

Jag lämnade butiken lätt förvånad utan att någon ens velat provat mitt par...................

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Testning av glid med sicklade skidor jmf vallade samt effekt efter 5 km akning.

 

Forutsattningar:

Plats: Livigno

Tid: 29 dec 2006

Temp luft -6, sno ca -8 -10 (kalla natter)

Luftfuktighet 75%

Vindstilla

Finkorning, strav sno

Betongspar, harda.

 

Utrustning:

Skidpar I, Rossignol X-ium C2 2004 kopt Rosson Sport, Stenslipade med fin struktur hos Sune Asph pa Solleron

Glidvalla : Valla blandning Toko HF Molybden, Toko HF Bla, Toko HF Rod

Ingen fastvalla

Ingen rill

 

Skidpar II, Madshus Hypersonic 2001, Kuzmin-sicklade, handborstade med Redcreek stalborste. Skidorna var ganska slitna. Efter ca 1 tim pa varje skida var anda inte helt nedsicklade vid kanterna.

Ingen glidvalla

Ingen fastvalla

Ingen rill

 

Testare: vikt 81 kg

(Startled 2-3 VL. Tavlar pa distriktniva.)

 

Utforande: Test i backe med fallhojd 8 m. Matt pa glidet = glidstracka

 

-------------------------------------------------

1) Glidtest direkt efter att skidorna satts i snon

Skidpar I (vallade)

5 ganger, langsta och kortaste bortaget

Spridning 2 m

 

Skidpar II (sicklade)

5 ganger, langsta och kortaste bortaget

Spridning <1 m

 

Resultat : Skidpar I (vallade) gled i genomsnitt 10 m langre

-------------------------------------------------

 

Efter detta aktes (skejtades) en slinga pa ca 5 km med bagge skidparen, varefter testerna upprepades pa samma stalle. Aven ett par skejtskidor Fischer RCS Plus 2006 (skidpar III) endast "fabrikstunade", grundvallade med Skigo lila syntetparaffin. Akstracka efter senaste vallning : ca 100 km.

 

-------------------------------------------------

2) Glidtest efter 5 km akning

Skidpar I (vallade)

3 ganger

Spridning 2 m

 

Skidpar II (sicklade)

3 ganger

Spridning <1 m

 

Skidpar III (grundvallade sedan 100 km akning)

3 ganger

Spridning 3,5 m

 

Resultat : * Skidpar I gled i genomsnitt 3 m kortare an Skidpar II i detta test

* Skidpar I gled i det 2:a testet i genomsnitt 11 m kortare an i test 1

* Skidpar II gled i test 2 i genomsnitt 2 m langre an i test 1.

* Skidpar III gled i genomsnitt 1,5 m kortare an Skidpar II och 1,5 m langre

an Skidpar I i test 2

 

-------------------------------------------------

Kommentarer:

Skidpar I (vallade) gled inledningsvis overlagset bast. Grundvallningen pa detta skidpar kunde dock konstateras inte vara den allra basta. Efter de sista testen fanns vissa sma ”graa flackar”. Snon var dock valdigt strav.

Efter 5 km akning var skillnaden i glid liten. De sicklade gled tom battre.

Forsamringen av Skidpar I var markant.

En andra testare testade samtidigt skidpar I och II, med i stort sett samma resultat.

Om man har ett par slitna skidor som skall sicklas ned kan det rekommenderas att lamna in dem pa planslipning.

Skidpar II (sicklade) hade en tendens att glida nagat langre och langre efter varje enskilt test. De gled ocksa battre efter 5 km slingan.

Nytt test kommer att goras med rillning, borstning med roterade Redcreek massingborste och pulvervallning for de vallade skidorna.

Link to comment
Share on other sites

Glidtest utförd i Älvdalen i 7 januari 2007.

Syftet att kolla om vi tappat glid efter 10 km åkning. Alltså ingen jämförelse mellan olika vallningar.

 

Snö:konstsnö, gammal.

Temperatur: -7

Luftfuktighet: 90%

 

Skateskidor: Skida 1: LF vax Ultima toppat med fluid C105, rillad enligt RS-riller

Skida 2: HF vax Racewax H2 ,rillade enligt RS-riller

 

3 glidtester utfördes direkt på tävlingsvallade skidor. Väl borstade och åkta ca 500 m före testet. Minimal avvikelse mellan de tre proven per skidpar.

3 glidtester utfördes efter 10 km tävling. Minimal avvikelse mellan de tre proven per skidpar.

Båda skidparen uppvisade exakt lika glid såväl före som efter 10 km tävling.

Alltså ingen konstaterad fartminskning på grund av smutssamling etc.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jämförelsetest mellan glidvallade o stålsicklade skidor.

 

 

Utrustning.

 

Skidpar 1 Atomic rc 11-06 med ca 12 cm längre spann än par 2.

 

Glidvallade med Racewax mft 1 sedan c380 pulver.

finstålborstade ca 30 drag manuellt.

Sedan rotoborstade med nylon efter båda varven.

fibertexade x-antal drag.

Fästvallade 5 lager toko grundvax.

Stenslipade med en ganska fin struktur (kan ej namnet)

 

Skidpar 2

 

Atomic rc11-05 med inte helt optimalt spann (stannar framför hälen o går inte heller lika långt fram som par 1.

Stålsicklade med egentillverkad sickel av klippstål (mycket hårt).

Borstade samma som paret ovan efter att ha rengjort borstarna.

Fästvallade samma som paret ovan.

Inget par rillade.

 

Förutsättningar.

-17 lite nysnö i spåret sedan dagen innan. Ej så hårda spår.

Låg luftfuktiget bör det ha varit (har ingen mätare).

dvs mycket kärvt före.

backe ca 4 meter fallhöjd som planar ut till ett svagt motlut

 

par1

gjorde ett test efter 5 km med de vallade paret.

efter 10 km så gjorde jag 5 åk med en spridning på ca 1m där det längsta åket var ca en halv m kortare än efter att de gått 5 km.

 

par 2

 

efter 10 km spred paret ca en meter där det kortaste åket av 5 var exakt lika långt som par 1 efter 5 km åkning. Dvs det ovallade paret gled efter 10 km åkning i snitt ca 1 meter längre än det vallade paret.

 

Slutsats det lönar sig knappast att valla i riktigt kärvt före.

Skall bli intressant prova paren mot varandra i varmare fören.

 

Med hopp om fler glidtest.

 

Janne

Link to comment
Share on other sites

Test 27/1-07

 

Plats: Tveta, Södertälje

Temp: -6 grader och sol

Luftfuktighet: 74% (enligt vaderlek.se)

Snötyp: Kall och fin nysnö. Dock hårt och fint och mycket åkare i spåren. Klassiskt "Blå extra före" och underbart i solen och ett landskap i snö med snötyngda träd!

Åkare: Är en åkare som tävlar på distriktnivå. Vasaloppet på 5:30 (5:23 som bäst 2004)

 

Skidpar 1: Ett par Fischer RCS som jag haft i 2 år. Årsmodell 04/05 som köpts på Falken sport. Nyslipade av Pölder och grundprepparerade enligt beskrivning i tråd "Glidtester diskussion". Vallade sedan med en blandning av Swix LF7 och Swix HF6. Sicklade och borstade för hand. Ingen struktur utöver den som kom med slipningen.

 

Fästvalla: 1ggr Toko base invärmt. Sedan 1 lager Swix blå extra som också värmdes in. Sedan 3 lager Swix blå extra som korkades in. Fästet mycket bra.

 

Glidtest: Körde på 5km spåret och efter 3km kommer en backe som är ca 200m lång med en total höjdskillnad på 10m (enligt pulsklockans höjdmätare). Backen börjar med en "dropp" på ca 8m för att sedan de sista 150m droppa ytterligare 2m. Några mycket små "pucklar" på vägen. Jag körde totalt 4 varv=20km och testade glidet 3ggr i backen på varje varv.

 

Resultat: Första glidprov = 0. Redovisar resultat jämfört med test 1

Glidprov 1=0, glidprov 2= +0,1m Glidprov 3=-2m Glidprov 4=-3m

Spridningen var mest på glidprov 1, ca 4m, för att sedan bli jämnare och jämnare. Sista glidprov var spridningen under 1m.

 

 

Skidpar 2: Ett par nyinköpta Fischer RCS av årsmodell 04/05 (utförsäljning Running Center). Ingen grundpreparering gjorda inte heller slipade förutom fabrikstuning. Dessa stålsiklades med Kuzmin sikel ca 15min/skida därefter handborstade med stålborste Red Creek i samband med test i Torsby skidtunnel. För dagen tvättades skidorna med vallaväck och sedan drog jag ca 5 drag med sickel/skida för att slutligen borsta med handstålborsten.

 

Glidtest: Enligt ovan

 

Resultat: Redovisar i jämförelse med skidpar 1 där test 1=0

Glidprov 1=-5m, Glidprov 2=-4m, Glidprov 3=-3m, Glidprov 4=-2m

Spridingen var marginel, under 0.5m. Glidprov 2 gled längre en prov 1 för att sedan ligga kvar på samma nivå.

 

Slutsats: Öppenbarligen tappar vallad skida ju längre den körs vilket inte den stålsiklade gjorde. Trots detta var den vallade skidan bäst i glidproven. Känslan mellan att åka på skidorna var i princip ingen alls. Tror inte jag känt skilland om jag gjort en blindtest.

 

Betyg: Skidpar 1=4 och Skidpar 2=3,5. Skillnaderna mycket små i känsla men glidtester bättre med skidpar 1.

 

Blev drygt 40km åkning så det kostar på att testa skidor. Men när solen skiner och det är -6 grader är det ett nöje ändå :-)

Link to comment
Share on other sites

Jämförelsetest mellan enkelt glidvallade o stålsicklade skidor.

 

Jag använde samma par skidor som jag använde vid fjolårets "idiottest" (som ju övertygade mig om att det nog inte var så farligt att pröva ovallat ävenpå öpppna spåren och Vasaloppet).

 

Det är just dessa två par jag utnyttjat de senaste 8 Vasalopp/öppna spår jag genomfört.

 

Utrustning.

 

Skidpar 1 Fischer Classic plus

 

Stenslipade. Glidvallade med SkiGo HF Gul och borstade med mässingborste/nylonborste ca 30 drag manuellt (typisk standardvallning av mig vid träning när jag ger mig tid att valla). Rillat med Red Creek rak 2 mm (min julklappsriller !)

 

Fästvallade med 4 lager Rhode 0 violett

 

Skidpar 2 Fischer classic cold

 

Stålsicklade med Kuzmins standardsickel

Borstade med Red Creek finstål rotoborste (den svindyra men som sedan inte visade sig vara helt bra). Rillade med Red Creek rak 2 mm.

Fästvallade på samma sätt som paret ovan.

 

Förutsättningar.

Temperatur: -0.5 i början och c.a - 3 i slutet (testet tog c.a 4 timmar) . Hårda och kanonfina spår trots ny finkornig snö men inget snöfall under testet.

Luftfuktighet: 80 % (enligt den adress deas anvisade)

Testplats: backe ca 6 meter fallhöjd som planar ut till ett svagt motlut

 

Testet genomfördes 3/2 2007 på en 1.2 km. slinga på Ormberget (för er som varit där är det slingan runt skjutbanebacken). Jag åkte 40 varv (!), dvs 20 varv med varje par, och växlade par varje varv och testade glidet i ovan beskrivna backe varje varv. Glidet testades bara genom att mäta hur långt skidorna gled.

 

Resultat:

Första varvet gled skidpar 1 c:a 3 meter längre än skidpar 2.

Andra varvet gled skidpar 1 c:a 2 m längre än skidpar 2

Redan på tredje varvet gled skidpar 1 bara marginellt längre än skidpar 2

På fjärde och femte varven gled de båda paren likvärdigt, jag bedömer skillnaderna bara som statistiska avvikelser.

Från och med varv 6 gled skidpar 2 bättre ALLA återstående 15 varven.

Skillnaden blev i genomsnitt större och större. Det hela slutade i en skillnad på c:a 5 meter och det är relativt mycket som det ser ut.

Skillnaden ökade mest i början, redan vid varv 10 var skillnaden c:a 3 meter

och planade ut ordentligt de sista varven.

 

Beträffande fästet: Det var bra och relativt likartat men även här med en liten fördel för skidpar 2 (jag måste ju åka uppför skjutbanebacken varje varv och därför lade jag på en kanske onödigt mjuk fästvalla men eljest hade jag nog fått problem med klättringen)

 

Min slutsats: I varje fall för träning med min standardvallning så är under dessa förutsättningar stålsicklat bättre om man vill åka längre sträckor.

 

Hur jag känner mig ?

Skittrött, den värsta femmil jag genomfört. Skjutbanebacken har verkligen sugit musten ur mig ! God natt...

Link to comment
Share on other sites

TEST AV EFFEKT AV FLOUR-FLUID PA STALSICKLADE SKIDOR

 

Forutsattningar:

Plats: Passo Lavazè

Tid: 3 feb 2007

Temp luft medel -2,5°C (nagot sjunkande under testets gang. Fran -1,5°C till -3,5°C)

Soligt vader

Luftfuktighet >90% (enligt min Claes Olsson - matare. Overaskande hogt men det kanns som jag kunnat lita pa den forut)

Vind fran sidan, (gissningsvis 6-8 m/s)

Sparet lag mestadels i skugga

Sno : Finkorning, lite "fet" (indikation pa hog RF)

Betongspar, harda.

 

Utrustning:

Skidpar, Madshus Supersonic Skate, 2003

(K-)Stalsicklade + maskinborstade med RedCreek massing fin.

Efter preparering aktes ca 10 km varpa skidorna rengjordes med Start Vallavack.

Rill: Toko 1 mm + 2 mm

Valla : Toko Helx, Varm (0°C- -10°C)

 

Utforande: Test i backe med fallhojd 8 m. Matt pa glidet = glidstracka. Forst testades glidet utan valla som referens 4 ggr.

Sedan lades fluiden pa enligt instruktion. (End ett lager)

Effekten av vallan testades darefter 2 ggr direkt och sedan igen 2ggr efter en slinga pa 4,5 km.

 

Resultat:

 

*Ovallat) 4 ggr, Spridning 6 m (2 lika langa och 2 lika korta). Har anges de kortaste som 0 m (referens)

 

*Vallat, efter 0 km) 2 ggr, Spridning 0 m. Resultat: Skidorna gled +17 m!!!

 

*Vallat, efter 4,5 km) 2 ggr, Spridning 1,5 m. Resultat (medelvarde):+8m

 

Kommentarer:

 

Skidorna gled initialt fantastiskt bra med flourvallan! Effekten klingade dock av men var fortfarande bra efter 4,5 km. Hade dock inte tid att aka fler varv, tyvarr.

Helt klart ar att glidet av stalsicklade skidor gar att forbattra rejalt med flour - om an kortvarigt.

Under tiden fluiden torkade gjordes nagra jamforande tester med Fisher RCS skate Plus, endast fabrikstunade och vallade endast en gang denna sasong (med skigo lila).

Detta skidpar gled flera meter kortare an referensvardet. (Detta par var rillade pa samma satt.)

Dagen efter aktes >30 km pa de sicklade skidorna. Kanslan var hela tiden att skidorna gick mkt bra. Om det beror pa sicklingen eller kvarvarande effekt av vallan gar ej att saga.

Link to comment
Share on other sites

Testresultat av stålsicklad skida utan glidvalla jfr med glidvalla

 

Förutsättningar:

Skida: Fischer RCS (SAMMA I BÅDA TESTEN)

 

Struktur:

Stålsicklad med Kuzmin original sickel, borstad enligt rekommendation.

 

Fästvalla:

Rex powergrip grön (tunnt) täckt med Rex proline grön. Den vallan sitter som berg och flyttar sig inte bakåt på glidytan.

 

Glidvalla:

Racewax MFT1 (-10/-20

 

Förhållanden:

Kall ny-/finkornig snö på en hård botten med gammal grov snö. Gick igenom på några ställen.

-11 grader vid start och sjönk ned till -13,5 innan jag var klar.

Luftfuktighet 72 % under hela testet.

 

Glidtestets utformning:

3 glidsträckor per varv. Backe 1, ca 200 m glidsträcka. Brant i början men utplanande och något motlut sista biten. Backe 2. Kort brant backe med långsamt motlut övergående till brantare motlut. 70 m glidsträcka. Backe 3, svagt medlut med låg acceleration upp till stakfart och utplanande. Glidsträcka 100 m.

 

Distans mellan test:

Ovallad resp ovallad skida kördes 15 km (tot 30 km) i slinga av 4 varv. 3 glidtester per varv.

 

Ovallade skidor:

Gick förvånansvärt lätt vilket i och för sig man kan misstänka i detta kallföre.

Glidet förändrades ej nämnvärt under dessa 15 km.

 

Vallade skidor:

Skidorna vallades direkt efter 15 km ovallad skidåkning.

Sicklades och borstades som vanligt.

Tog ca 35 min och enda skillnaden var att det blev 1 grad kallare under den tiden.

 

Backe 1: Vallade skidor gled ca 5 m längre och ändrades ej nämnvärt under dessa 15 km

Backe 2: Vallade skidor gled 1,5 m längre och ändrades ej nämnvärt under dessa 15 km

Backe 3: Vallade skidor gled 10 m längre och ändrades ej nämnvärt under dessa 15 km

 

Sammanfattning:

Strukturen var riktigt bra i detta kallföre. Båda metoderna gav snabba skidor för dessa förhållanden. Upplevde att vallade skidor gick lenare i lågfart vilket även glidtestet visade på. I lågfart (diagonal/stakfart) var skillnaden störst. 10 m längre var överraskande mycket. I högfart märktes mindre skillnad även om vallade gled bättre hela tiden även där.

Även i detta test fick jag ingen försämring av glidet efterhand på vallade skidor.

Har nu testat ända upp till 40 km distans i kallföre utan att konstatera försämring.

Jag tror att en del av hemligheten ligger i att få fästvallan sitta kvar på skidan och inte glida bakåt.

I förhållanden som skidtunneln är ovallat helt klart att föredra. Helt klart har det betydelse hur många som åkt i spåret och lämnat fästvalla. I nötande klisterfören så hamnar mycket valla i spåret.

Förmodligen suger den mjukare glidvallan åt sig fästvalla bättre än ett hårt ovallat belag.

Jag ska testa mina stålsicklade skidor mot mina strukturerade kallföresskidor och jag är ganska säker på att stålsicklad struktur vinner i detta före.

Link to comment
Share on other sites

Var ut och fortsatte åka på mina stålsicklade vallade skidor. Blev tyvärr bara 10 km då jag körde intervaller igår. Kollade glidet vid start och avslut på passet.

Som mest uppmätte jag en försämring med 0,5 m men det kan bero på snövädret.

Har nu åkt 25 km på skidorna utan nämnvärt försämring av glidet. Fortsätter nöta på med dom så får vi se. Jag hade bra glid jämfört med träningskompisarna. Ytan på skidan är otroligt blank och hård samt hydrofob vilket har stor betydelse.

Link to comment
Share on other sites

Fortsatte idag att harva på med mina stålsicklade vallade skidor. Efter totalt 45 km åkning har jag börjat tappa något på glidet. Skidorna har nu efter dagens åkning(20 km) i -18 vita partier strax bakom fästzonen.

Tydligen är det så att min 1-lagers vallning på stålsicklat inte räcker som grund eller så har jag "hår" i strukturen. Vid närmare syn så ger Kuzminsickeln lite repor. Kanske därför han har en finare variant numera. Hur som helst åkte jag med i stort sett oförändrat glid på dessa skidor i 45 km med 1 lager valla på stålsicklat belag.

Ska prova att fibertexa efter stålsicklingen och före borstningen.

Sedan ska jag slipa om min egna sickel då den ger en finare yta och testa på ett par skateskidor då fästvallan kan uteslutas helt ur mina teorier.

Link to comment
Share on other sites

Test 11/2-07

 

Plats: Orsa Grönklitt

Temp: -8 grader och lätt molnighet

Luftfuktighet: Ingen uppgift (gissningsvis runt 60-70%)

Snötyp: Kall gammal snö.

Åkare: Är en åkare som tävlar på distriktnivå. Vasaloppet på 5:30 (5:23 som bäst 2004)

 

Skidpar 1: Ett par Fischer RCS som jag haft i 2 år. Årsmodell 04/05 som köpts på Falken sport. Nyslipade av Pölder och grundprepparerade enligt beskrivning i tråd "Glidtester diskussion". Vallade sedan med en blandning av Swix LF7 och Swix HF6 inför test 27/1. Inför test så tvättades belaget med mjuk paraffin som torkades bort medan det "flöt". Sedan vallades skidorna med Ski-Go HF Blå -7 - -20 grader, borstades med Red Creek hård brun och polerades med handborste tagel.

 

Struktur: RS-Riller 0,3 2 ggr

 

Fästvalla: 1ggr Toko base invärmt. Sedan 3 lager Swix VR30. Sedan 2 tunna lager Ski-Go racing special -2 - -15 grader.

 

 

Skidpar 2: Ett par nyinköpta Fischer RCS av årsmodell 04/05 (utförsäljning Running Center). Ingen grundpreparering gjorda inte heller slipade förutom fabrikstuning. Dessa stålsiklades med Kuzmin sikel ca 15min/skida därefter handborstade med stålborste Red Creek i samband med test i Torsby skidtunnel. Inför test 27/1 tvättades skidorna med vallaväck och sedan drog jag ca 5 drag med sickel/skida för att slutligen borsta med handstålborsten. Inför dagens test så tvättades skidorna med vallaväck.

 

Struktur: enligt ovan

 

Fästvalla: enligt ovan

 

Skidpar 3: Ett par Atomic RC11 av årsmodell 05/06. Ingen grundpreparering gjorda inte heller slipade förutom fabrikstuning. Skidorna har sedan vallats för några tidigare tävlingar. Dessa skidor tvättades för att sedan sicklas med Kuzmin Cold sickel. Sickling ca 5min /skida vilket var tillräckligt för att få fram fräscht belag och plan skida. Sedan borstades skidorna med handborste Stål racing. Därefter vallades skidorna 1ggr med Start BWG grafit, svalnade 20min, siklades och borstades med Red creek brun hård. Sedan 1 ggr Start BWLF som svalnade 20 min och siklades och borstades med Red Creek brun hård. Sist lades 1 lager Ski-Go HF blå -7 - -20 grader, borstades med Red Creek brun hård och polerades med handborste tagel.

 

Struktur: enligt ovan

 

Fästvalla: enligt ovan

 

Glidtest: Testet gick ut på att se hur glidet påverkas över en sträcka på drygt 40km åkning. Skidpar 1 och 3 deltog i Orsa Grönklitt Ski Marathon och skidpar 2 kördes ca 17km på lördagen i vasaloppspåret (Hökberg-Hemus) och sedan resterande km i spåren i Grönklitt. Innan start av loppet testades skidorna i en svag backe med en fallhöjd av ca 6m som planade ut i ett lätt motlut. Skidpar 1 gled längst medan skidpar 2 och 3 hade likvärdigt glid (ca 4m kortare än par 1). Efter loppet testades skidorna i samma backe där skidpar 1 tappat ca 4m i glid medan skidpar 2 och 3 behållit sitt glid helt och hållet.

 

Slutsats: Återigen visar det sig att det vallade stenslipade paret tappar i glid vartefter skidorna åks. De stålsiklade behåller sitt glid i princip helt intakt. Det som förvånar är att de stålsicklade och vallade skidorna visar på samma resultat!

 

Betyg: Skillnaderna mycket små i känsla men fördel skidpar 1 och 2 i både känsla och fäste. Skidpar 1=4, Skidpar 2=4 och Skidpar 3=3,5.

Link to comment
Share on other sites

Nu har även jag gjort det! =)

En fundering inför min glidtestpremiär var hur mycket skillnader i fästvallning kan påverka. Kan små skillnader i fästvallning göra större skillnad än skillnaden mellan stålsickling och stenslipning+glidvallning? Därför valde jag åka helt utan fästvalla första testtilfället (valde därför ett 5.4 km spår som jag visste att jag orkar staka hela vägen runt även om jag står nästan still sista metrarna före ett av backkrönen). Detta var alltså tänkt som en ren jämförelse av glidegenskaper utan den osäkerhetsfaktor som tillkommer t ex av att man inte vet om fästvallningen blev exakt lika på alla skidorna eller om fästvalla gnids lös och fastnar i glidzonen i högre grad för belag preparerade på ett sätt än för belag preparerade på ett annat sätt. Eller om skillnader i fästvaääning eller fästzonens längd gör att nysnön som kom vid testillfälle 1 suger tag i fästvallan lite mer för endera skidparet. En ren glidjämförelse utan något fästvallarelaterat osäkerhetsmoment, alltså.

 

Sedan följer (i separat inlägg nedan) ett eller flera mer verklighetsnära test med fästvalla, och Lars-Erik har som bekant redan gjort ett ännu mer (Vasalopps-)verklighetsnära fästvalle- och blåbärssoppstest tidigare i denna tråd.

 

Testförfarande: Testerna gjorde jag som del i Vasaloppsträningen genom att byta skidpar vid varje varvning och i några utvalda backar ha gjort två tydliga marhkeringar i snön strax efter backkröner och med någom neter melan, samt en tredje markering före slutet av backen. Varje varv stannade jag upp till stillastående med tåspetsarna vid markering 1, läppte upp stavarna, gick ned i fartställning, knäppte en mellantid med klockan när tåspetsarna passerade markering 2 och en mellantid till när tåspetsarna passerade markering 3, och väl hemma igen gick jag igenom de mellantider om lagrats i klockan och plottade upp diagram som de nedan.

 

TESTTILLFÄLLE 1

Tid och plats: Luleå, Ormbergets 5.4 km spår, fredag 16/2 2007, första stavtag kl 08:04:45. 10 varv med skidbyte vid varje varvning och glidtest i de två egentliga utförsbackar som finns:

Backe 1: Den som slutar där 5.4 km och 7.4 km spåret delar sig första gången.

Backe 2: Första och enda riktiga nedförsbacken efter uppförbacken efter Backe1.

 

SKIDPAR 1

Fischer RCS classic plus inköpta hösten 2006, aldrig glidvallade, fabriksslipning bortsicklad (även om den ännu går att skönja i några små fläckar p g a ojämnheter i belaget, men inget som jag tror har större inverkan på glidet).

Fästvalla: Ingen!

Glidyte-preparering: Borttagning av gammal fästvalla med sickel och vallaväck, sedan rengöring av hela belaget med vallaväck, 18 drag med Kuzminsickel cold samt ca 15 s med rotoborste mässing på varje skida.

 

SKIDPAR 2

Fischer RCS classic plus stenslipade med struktur för "typiskt Vasaloppsföre" enligt butiken som gjorde´t. Inköpta hösten 2001, brukar glida bra (men inte bäst) i hårda fina spår, och har som snabbast tagit mig till Vasaloppsmålet på 5:29 (år 2005).

Fästvalla: Ingen!

Glidyte-preparering: Ett lager av någon varmare glidvalla (röd, tror jag) som värmdes in någon timme efter målgång i fjolårets Vasalopp och har varit skyddsvax sedan dess. Sedan 3 lager Swix HF 6 (-6 till -12 grader enligt förpackning). Varje lager bortsicklat, borstat med rotoborste först tagel, sen nylon (10 'drag' med varje rotoborste, och borstarna var rengjord i diskmaskin enl tillverkarens instruktioner precis före denna vallning), och sista lagret även noggrannt handputsat med först tagel, sedan nylon (med borstar som bara använnts till högflour-tävlingsvallningar) för att bättra på slutlig finish och ploera så där blankt så man nästan kan spegla sig i belaget. Flourpulver kändes överflödigt då jag räknade med -10 grader eller kallare.

 

Detta är sålunda en jämförelse av det bästa jag haft att åka Vasalopp på de senaste åren mot det jäg tänkt åka på i år. Vid rent visuell inspektion är främsta synliga skillnaden den blankpolerade ytan och grövre "allround-Vasaloppsstrukturen" hos skidpar 2, mot Kuzmin-sicklade belagets mattare yta och finare struktur. (Framgår lite på exempelbild av de två belagen här, med det stenslipade och vallade belaget överst).

 

I bindningarna: 80 kg led 3-åkare med bästatid 5:29 och bästaplacering 1812 i Vasaloppet, och med ambitioner att försöka nå ned mot eller helst under 5 h.

 

Luftfuktighet enligt http://www.vaderlek.se/lulea_vader.html: 91 % kl 07:05 och 82 % kl 14:20

 

Spår: Hårt pistade spår med nysnö uppblandad med lite äldre snö, men det har varit kallt här länge, så ingen inverkan av töväder på översta snölagren.

 

Väder: Mulet övergående i mycket lätt snöfall ungefär km 10-30, som gav förvånansvärt stort utslag i tappat glid med tanke på hur få snöflingor som föll. Ytterligare en komplikation som förvirrade mig precis när testtiderna skenade iväg var att jag hade 'springit bakom en buske'för att lätta på trycket efter drygt 20 km och blivit ca 1 kg lättare på kuppen, vilket kanske lägger på någon sekund (?) glidtid efter 20 km, men i övrigt bör kroppsvikten ha hållit sig konstant och nysnön varit vad som gett den stora inverkan på glidtestresultaten. När det minimala snöandet upphörde gled det också bättre och bättre allteftersom snön "kördes ned" i spåret av mig och andra åkare. (Se även i nästa inlägg hur glidet ytterligare förbättras med samma skidor (fast fästvallade) i nypistade hårda spår vid testtillfälle två med Backe 1 samma som i denna test.)

 

Testresultat

Uppmätta tider och temperaturvariationer framgår av följande diagram (är de svårlästa i din webläsare, så högerklicka och välj "View Image" eller "Visa Bild" och sen bakåtpil för att komma tillbak hit igen):

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testresultat2007-02-16.png

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testtemperatur2007-02-16.png

Slutsatser

Man ser att de två skidparen gled ganska lika i de första två testbackarna och att det stenslipade och glidvallade paret sedan tappade mer i glid när det kom (mycket) lite nysnö i spåret. Detta kändes lite som en bekräftelse av att det mest bestående första subjektiva intrycket av åkning med stenslipat denna vinter (och då oftast i kyligt väder), nämligen att det aldrig kännts så där riktigt urkärvt som jag varit van vid att det alltid bli med gamsla skidorna i kallt väder och framför allt med lite lös nysnö i spåren (t ex som i Vasaloppet i fjol). Inget jag kan så mycket om men kanske är det den grövre strukturen i de stenslipade skidorna som ger den effekten?

 

Hur som helst en pluspoäng för stålsicklat där att om man inte har en hel uppsättning bra tävlingsskidor stenslipade med olika struktur för olika fören, så går det ganska snabbt inför en tävling att sickla (och vid behov rilla) skidorna för dagens före.

 

Vid visuell inspektion efter loppet kunde man skönja en första antydan till vita fläckar i de vallade belagen, men fortfarande så lite att det bara syns i rätt belysning. Lite förvånande var dock att finna nån liten klibbig fläck av vad som måste ha varit fästvalla under glidytorna bakom hälen på de stålsicklade skidorna. Inte fästvalla från mina skidor förstås, eftersom hela belaget var kliniskt rent från fästvalla vid start, så det måste ha kommit dit av att jag kört över nägon kvist eller snöklimp som andra skidor skrapat av valla mot. Intressant var att någon sådan fläck fanns på de sicklade skidorna men inte på de vallade, som överlag fortfarande hade en fin blank yta utan synbara fästvallafläckar (bara, som redan nämnt, en första liten antydan till vita fläckar om man tittade noga i rätt belysning). Så stålsicklat är ingen "garanti" mot kladd på belagen, men i den här testen gled de stålsicklade snabbare ändå. Delvis p g a nysnön, men inte bara, som testen i nästa inlägg visar.

(I exempelbild här syns lite av det vita till vänster och små vallafläckar strax bakom hälen på de stålsicklade skidorna till höger, den största vid den röda pilen.)

 

Sammanfattningsvis var detta inget önskeföre för de glifdvallade skidorna (men å andra sidan så kan det snöa i Vasaloppsspåren också), men test i hårda fina spår, som de glider som bäst i, kommer i nästa inlägg. Jag gjorde ingen glidtest före start, så vi får aldrig veta om de vallade gled bättre första kilometrarna eller ej (vilket å andra sidan är ointressant i Vasaloppet där man inte kan glida speciellt mycket första kilometrarna). Så det får andra tester undersöka i stället.

Link to comment
Share on other sites

TESTTILLFÄLLE 2

Tid och plats: Luleå, Ormbergets milspår, söndag 18/2 2007, första stavtag kl 08:54. Nu med fästvalla, men i övrigt exakt samma skidor och belag som i slutet av testtillfälle 1.

 

Glidpreparering: Exakt samma som vid test 1. Har inte rört glidytorna sedan dess, så fästvallafläckar och första antydan till vita fläckar är exakt som i slutet av test 1.

Fästvalla: Försökte lägga exakt samma på båda skidparen: Ett jättetunnt lager Swix VG35 grundvax, invärmt, avsvalnat och sedan täckt med 4 lager Swix VR30 under hela fästzonen, 2 lager till under en lite kortare del av fästzonen (främre slutpunkt några cm längre bak) samt två lager till med ytterligare 1-2 dm nedkortatd framända av fästzonen.

 

Bana: Ormbergets milspår, Luleå. Mätningar gjorda som vid testtillfälle 1 och i tre backar.

Backe 1: Samma som i förra testet, men slutpunkt flyttad någon dm bakåt (ty efter markeringen gled man efter ompistning över i 'fel' spår när 5.4 och 7.4 km spåren delade sig) vilket kan ha gett någon tiondels sekund kortare mättid.

Backe 2: Den enda rejäla utförsbacken direkt efter "värsta" uppförsbacken på icke elbelysta delen av milspåret.

Backe 3: Backen som slutar nere vid skjutbanorna. Startpunkt satte jag ej vid första krönet utan vid ett senare för att bara glidtesta enbart i de minst flacka delarna av backen.

 

Luftfuktighet enligt http://www.vaderlek.se/lulea_vader.html: 75 % kl 07:51 och 68 % kl 15:13.

 

Spår: Som i förra testen men hårt pistat efter senaste "snöfallet". Mindre färsk pistning på obelysta delen av milspåret (=backe 2), så nyaste snön var nog mindre blandad med äldre snö där, men väl tillkörd och hårda vina spår där med.

 

Väder: Soligt varv 1-4, övervägande mulet varv 5 och mer sol igen varv 6.

 

Testförfarande: Som vid testtillfälle 1. Idag var det dock fler åkare i spåret, så vid några tillfällen fick jag åkare framför mig precis när det var dags att glidtesta och då väntade jag 30 sekunder, vilket jag tyckte borde räcka för att t ex uppvärming av spåret av framförvarande åkare inte skulle påverka testresultatet.

 

Uppmätta tider och temperaturvariationer (är bilderna svårlästa, så högerklicka och välj "View Image" eller "Visa Bild" och sen bakåtpil för att komma tillbak hit igen):

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testresultat2007-02-18.png

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testtemperatur2007-02-18.png

 

Slutsatser: Nu var föret mer sånt som de äldre skidorna brukar gå bra i, men de nya stålsicklade skidorna gled fortfarande lite bättre. Undantaget var Backe 2, där skillnaderna i glidtid nog är mindre än mätnogrannheten. Vet ej om det var skillnader i underlag som inverkade (mindre nypistat, och ändå hårda spår, men inte uppfrästa så att gammal och ny snö blandas utan det jättetunna skiktet nysnö packat av andra åkare), eller om det berodde på att backen är brantare till en början och skidorna kommer upp i högre fart snabbare och glider kortare tid innan glidtesten är över. Mindre skillnad i glid vid högre hastigheter kanske?

 

Vid inspektion av belagen efter fanns lite mer antydan till vita fläckar på de vallade skidorna, men fortfarande inget dramatiskt. Glidytorna var fortfarande blanka och fina och mer fästvallafläckar på de stålsicklade, men den största efter testtillfälle 1 var delvis bortnött, men ersatt av en annan hyfsat stor på främre glidzonen på samma skida, som syns lite på denna exempelbild där övre bilden visar lite vita fläckar, där de ljusare fläckarna på undre vänstra bilden är vad som tycks vara nya fästvallafläckar (på främre glidzonen och alltså från andra skidor) och vid den röda pilen har fästvallafläcken från efter test 1 nötts ned och blivit lite mindre. Vallade belaget ser blankare och renare ut för ögat, bortsett från att en sträng av fästvalla gnidits ut någon cm bak i glidzonen på ena vallade skidan och betydligt mindre av den varan på de övriga skidorna.

 

Går det som tänkt så blir det nog en test till som denna för att komma upp i nästan 9 mil per skida (jag är nyfiken på hur det skiljer sig i glid när det är dags för långspurt i Vasaloppet), och sen kanske en avslutande test för att se om borttagning av fästvallafläckarna på stålsicklade belaget märkbart påverkar glidet. Tänkte i så fall köra halva sträckan utan att ha rört glidytorna, mäta glidtider, göra ett stopp halvvägs för att plocka fram plaspåse med vallaväck-indränkt trasa, torka ren glidytorna, köra vidare (utan att torka helt rent från Vallaväck först, enligt Canyontips i annan tråd) och se om det ger någon märkbar förbättring av glidet därefter.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Körde en tävling i skido på denna valla som jag skulle vilja tipsa om. fick riktigt bra glid!

Temperatur: -5.2

Snötyp: preparerad nysnö

Luftfuktighet: 87%

Glidvalla: LF8

Skida: Fischer rcs skatecut plus 05/06

Resultat: på 1-5 så säger jag nog 4 eftersom de går å bättra på det mer ifall du tar t:ex hf8 + fc7.

Övrigt: testet gjordes på skyttis i ö-vik

 

//Jonas

Link to comment
Share on other sites

Kortvasan 23/2 Oxberg-Sälen -9 nysnö

 

Sidorna var sedan tidigare stenslipade och vallade, torkade glidytorna med vallaväck stålsicklade sedan och handborstade med mässingsborste. Kunde sicklat lite mera för att vara ritkigt nöjd men hann inte riktigt med det.

 

Fästvalla grön i botten, 3 lager blått blandat med lite blåextra på toppen, var ganska kort i fästet för att inte stjäla glid.

 

Resultatet var helt överväldigande, jag har aldrig någonsin tidigare varit med om att aldrig i ett lopp bli omgliden, flera personer åkte om och ifrån mig men ingen gled ifrån mig.

De flesta startande i Kortvasan hade förmodligen inte ägnat någon större tanke åt glidet men i varje startgrupp fast några duktiga skidåkare och flera mkt duktiga ungdomar och det var dessa jag främst försökte jämföra mig med.

 

Nämnas kan att skidorna inte alls blev lika vita som de blivit efter stenslipen, endast där jag inte stålsicklat ordentligt.

 

Jag är nog fast i stålsicklarträsket efter detta. Har tidigare gjort lite simpla "känslotester" på träning där jag fått oväntat bra fart på 15 år gamla Fischerskidor.

Link to comment
Share on other sites

Två glidtester till blev det denna säsong.

TESTTILLFÄLLE 3

Tid och plats: Luleå, Ormbergets milspår, tisdag 20/2 2007, start kl 08:16.

 

Skidor: Samma skidor i exakt samma skick som i slutet av Testtillfälle 2.

Luftfuktighet enligt http://www.vaderlek.se/lulea_vader.html: 81 % kl 07:13 och 67 % kl 15:45.

Spår: Samma som vid Testtillfälle 2, men ungefär första tredjedelen av Backe 3 var ompistad p g a tävling. Det kom några snöflingor dagen före, men de tycktes vara nedkörda i spåren nu och inte påverka så mycket från start. Lite osäker dock på om det revs upp lite efterhand eller om tävlingsåkare (eller skotern som kom efter för att ta bort banmarkeringar) rev ned någon lössnö i spåret. På tredje varvet stod jag i kurvan före backe ett en stund i utkanten av "pistningen" flör at släppa fram tävlingsåkare och några tog innerrkurva där och sladdade nog upp lite snö. Sen kändes det som att det gled trögare i den flacka början av backen (backe 1, varv 3) och jag funderade lite efter på om det kan ha frusit under lite medan jag stod och väntade eller om det kunde ha kommit ned eller rivits upp lite ny lössnö i spåret, vilket i så fall borde ha gett störst utslag i den flacka början och slutet av backe 1.

 

Väder: Soligt.

Testförfarande: Som vid testtillfälle 1 och 2.

 

Uppmätta tider och temperaturvariationer (är bilderna svårlästa, så högerklicka och välj "View Image" eller "Visa Bild" och justera bredden på webläsarfönstret till bilden ser skarp och fin ut. Sedan bakåtpil för att komma tillbak hit igen):

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testresultat2007-02-20.png

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testtemperatur2007-02-20.png

 

Slutsatser: Som nämnt ovan var jag osäker på om underfrysning e dyl påverkade glidtesten i backe 1 på varv 3. Slutsatsen totalt efter knappt 9 mil på varje skidpar blev dock att det paret jag stålsicklat gled bättre vid lägre hastigheter och det vallade möjligtvis lite bättre i höga hastigheter (backe 2), vilket stämmer med flertalet Vasalopp och andra tävlingar där glidet varit bra, aldrig bäst, men i de brantare och snabbare backarna har de plötsligt "släppt" och glidit märkbart bättre i jäInförelse med andra åkare. Dock finns nog få sekunder att hämta där jämfört med de man vinner på bra glid i lägre hastigheter, som de man håller på stakpartierna och uppför. Så för egen del, med mina två skidpar i den här testen talar allt för det nya och stålsicklade paret, speciellt som de tappade betydligt mindre glid vid åkning med kall lössnö i spåret, vilket har varit det främsta "skräckföret" med alla skidpar jag haft tidigare. Om det sen beror på skillnader mellan sickling och stenslipning eller om glidvallning av de sicklade skidorna hade kunnat "lyfta" (eller sänka?) glidet ytterligare ett snäpp till och flera andra liknande frågeställningar krävs fler glidtester för att besvara (och gärna mer storskaliga och noggranna än min lilla "privattest", men till sådana kommer får man väl göra så gott man kan och hinner själv =) ).

 

Vid visuell inspektion efter av det vallade Skidpar 2: såg de vallade glidytorna fortfarande ganska polerade, blanka och fina ut, den tidigare fästvallasträngen bakom fästzonen var bortnött och inga synliga tecken på nedsmutsning annat än en mycket liten fläck av vad som såg ut att vara intorkad sportdryck. Dock hade de vita/grå fläckarna blivit fler, större och tydligare.

 

För Skidpar 1: var de gamla vallafläckar i princip helt bortnötta. Dock fanns någon större ny fläck på främre belaget. som ej var kladdig utan mer såg ut och kändes som intorkad sportdryck (troligtvis från stället vid värmestugan där jag stannade vid varvning för att avläsa temperatur och byta skidor, och där många andra står och dricker medhavd dricka/sportdryck vid varvning). Vad som sedan mest påverkar glidet av sådan nedsmutsning och de "vita fläckarna" i det vallade belaget vet jag ej. Men för at få en indikation på ungefär hur mycket synlig (och eventuell ej synlig) nedsmutsning påverkade glidet på det stålsicklade paret efter drygt 9 mils åkning gjorde jag en avslutande glidtest före och efter vallaväckrengöring av de stålsicklade glidytorna. Men den kommer i separat inlägg senare idag, för nu "måste" jag ut i friska luften lite. =)

Link to comment
Share on other sites

TESTTILLFÄLLE 4

Tid och plats: Luleå, Ormbergets milspår, tordag 22/2 2007, start kl 07:49.

 

Skidor: Skidpar 1 med förstärkt fästvallning (ty lite tjuvsläpp senast), men i övrigt i exakt samma skick som i slutet av Testtillfälle 2.

Luftfuktighet enligt http://www.vaderlek.se/lulea_vader.html: 73 % kl 06:40 och 82 % kl 14:30.

Väder: Lite växlande molnighet men uppehåll.

Testförfarande: Som vid testtillfälle 1-3, men utan skidbyte, fast rengöring av glidytorna efter halva träningen.

Spår: Samma som vid Testtillfälle 2, ingen ompistning, snöfall e dyl som gav synbara ändringar mot förra testtillfället. Föll några snöflingor under varv 1 bara, men såpass få att man nästan hade kunde räkna dem, så inget som påverkade glidet tror jag. Dock var det kallare än prognosen sagt när jag kvällen före förstärkte fästvallningen med något lager Swix VR40. Blev nog både för tjockt med valla och för varm valla, för det gled klart sämre och i backe 1 gled skidorna ej ens fram till slutpunkten av glidteststräckan under de tre första varven. Den kom dock närmare så glidet blev sakta bättre.

 

Efter 3 varv torkade jag rent glidytorna med vallaväck (utan att påverka fästzonerna), och torkade rent efter. (Tänkte som tidigare nämnt först låta lite Vallaväck ligga kvar, men tänkte att det var kansje ojuste mot de som kör glidvallat om det kom vallaväck i spåret.)

 

Uppmätta tider och temperaturvariationer (är bilderna svårlästa, så högerklicka och välj "View Image" eller "Visa Bild" och justera bredden på webläsarfönstret till bilden ser skarp och fin ut. Sedan bakåtpil för att komma tillbak hit igen):

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testresultat2007-02-22.png

http://www.sm.luth.se/~grip/PersonalStuff/Skiing/Glidtester/Februari2007/testtemperatur2007-02-22.png

 

Slutsatser:

Glidet blev gradvis bättre (på grund av nednötning av överflödig glidvalla och/eller ökande temperatur, tror jag). Dock märktes en språngvis större förbättring efter glidyterengöringen, så en klar förbättring gav det.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...