Jump to content
längdskidor, rullskidor, skidvalla & skidkläder från skistart

tre Vasalopp på samma sicklade skidor


Lars-Erik

Recommended Posts

Finns det några andra faktorer än skidglidet som skulle kunna förklara att du avancerar klart i slutet av loppen?

artur. GIVETVIS kan det vara så, Faktum är dock att jag sjäv upplever detta lite starkare nu under min srålsicklingsera än under min glidvallningstid men det behöver inte bero bara på glid 

Jag tror själv att det även kan bero på t.ex följande: Numera håller jag till så långt bak (si så där i 9-10 timmars intervallet) att jag jämför mig med mycket sämre åkare än förr, varav många har klart sämre skidor än de jag tidigare jämförde mig med och många har även sämre teknik och ork än jag och då kan det  ju bli lättare att avancera i slutet. En stor del av glidvallnngsperioden när jag låg i intervallet 500-1000 och tid 5-6 timmar åkte jag ju ihop med mycket tekniskt bättreoch mer uthålligare åkare och som även var bättre på att preparera sina skidor. då kan det ju vara svårare att avancera,

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 4.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Enig.

En väl stenslipad skida går nog oxå utmärkt utan glidvalla. - när stålsickling kom va väl argumentet mkt Ann stålsicklad skida har mindre behov än stenslipad av glidvalla?

Iaf numer är det nog sällan så (bättre stenslipar)??

För egen del va det ekonomin som avgjorde, egen stenslipmaskin Vs egna stålsicklar...

Oavsett om man glidvallar eller inte är det väl rimligt att det tas fram en gemensam standard för vilka strukturer man kan åstadkomma med stålsicklar och stenslipar. (se speciell tråd för det)

Link to comment
Share on other sites

Oavsett om man glidvallar eller inte är det väl rimligt att det tas fram en gemensam standard för vilka strukturer man kan åstadkomma med stålsicklar och stenslipar. (se speciell tråd för det)

 

Är det inte den "standarden" som man kan kalla kunskap/erfarenhet??

 

Generellt är det väl så att Kallt/Torrt väder = Fin struktur och Varmt/Blött väder = Grov struktur. Dessa strukturer kan samtliga Slipmaskinleverantörer och Sickelleverantörer åstadkomma. 

 

När respektive struktur och metod ska användas, samt om man ska valla med parafin, pulver, topping är väl den kunskap som  landslag och team betalar miljontals kronor för genom att anställa vallateam.

Link to comment
Share on other sites

Är det inte den "standarden" som man kan kalla kunskap/erfarenhet??

 

Generellt är det väl så att Kallt/Torrt väder = Fin struktur och Varmt/Blött väder = Grov struktur. Dessa strukturer kan samtliga Slipmaskinleverantörer och Sickelleverantörer åstadkomma. 

 

När respektive struktur och metod ska användas, samt om man ska valla med parafin, pulver, topping är väl den kunskap som  landslag och team betalar miljontals kronor för genom att anställa vallateam.

Håller med dig DaJo. Vad landslagsteamen gör och inte gör med sin oerhörda kunskap och oerhörda resurser t.ex ett tiotal olika skidor och strukturer för varje åkare är svårt för oss motionärer att tillgodogöra sig med tabeller och annat. Jag vidhåller därför min huvudtes: Stålsickling är ett mycket vasst alternativ, som dessutom är billigt och tidsbesparande för oss motionärer t.ex. på träning och Vasalopp.

Käre Veterankollega Volevodin: Även om du efter alla dessa 16 år INTE SJÄLV PRÖVAT att stålsickla men har världsrekord i att hitta argument emot : Kan du inte vid ETT tillfälle innan vi dör uttala dig lite positivt att det kanske ligger något i det mycket positiva resultatet JAG fått i mitt livs STÅLSICKLINGSTEST, dvs att ha genomfört 38 Vasalopp på skidor preparerade på detta vis (utan tillstymmelse till glidvalla) och kan jämföra mid mina minst 30 Vasalopp som jag genomfört på glidvallade skidor (t.ex. zerapulver ytterst). Jag repeterar resultatet av dessa tester som jag gjprt under tiden jag varit 61-78 år;

 

 

Pers(s)onligt vasaloppstest på stålsicklade skidor

teståkare: Lätt överviktig gubbe 61-78 år

Omfattning: 15 Vasalopp och 23 öppna spår 2006-2022. dvs totalt 38 lopp

Tider: 2006: Öppna spåren: 5.29 och 5.50; Vasalopp: 6.41

2007: Öppet spår söndag: 6.31; Vasalopp 6.31

2008: Öppna spåren: 5.57 och 5.56; Vasalopp: 6.38

Medalj vid två av tillfällena

2009: Öppna spåren: 7.01 och 6.28; Vasalopp: 6.33

2010: Öppna spåren: 6.56 och 7.17; Vasalopp: 6.47

2011: Öppet spår söndag : 6.35; Vasalopp: 6.48

2012: Öppet spår söndag: 6.07; Vasalopp: 6.37

2013: Öppna spåren: 6.43 och 7.10; Vasalopp: 7.53

2014: Öppet spår söndag: 7.16; Vasalopp: 8.57

2015: Öppet spår söndag: 7.54; Vasalopp: 8.43

2016: Öppna spåren: 6.56 och 7.06; Vasalopp: 8.12

2017: Öppna spåren: 7.27 och 8.14; Vasalopp: 8.31

2018: Öppet spår söndag: 8.53

2019: Öppet spår söndag:7.33;  Vasalopp:9.50

2020:Öppet spår söndag:7.57; Vasalopp:10.37

2021: Hemmavasa: 9.03

2022: Öppet spår: 8.44 Vasalopp: 10.16

Link to comment
Share on other sites

Håller med dig DaJo. Vad landslagsteamen gör och inte gör med sin oerhörda kunskap och oerhörda resurser t.ex ett tiotal olika skidor och strukturer för varje åkare är svårt för oss motionärer att tillgodogöra sig med tabeller och annat. Jag vidhåller därför min huvudtes: Stålsickling är ett mycket vasst alternativ, som dessutom är billigt och tidsbesparande för oss motionärer t.ex. på träning och Vasalopp.

Käre Veterankollega Volevodin: Även om du efter alla dessa 16 år INTE SJÄLV PRÖVAT att stålsickla men har världsrekord i att hitta argument emot : Kan du inte vid ETT tillfälle innan vi dör uttala dig lite positivt att det kanske ligger något i det mycket positiva resultatet JAG fått i mitt livs STÅLSICKLINGSTEST, dvs att ha genomfört 38 Vasalopp på skidor preparerade på detta vis (utan tillstymmelse till glidvalla) och kan jämföra mid mina minst 30 Vasalopp som jag genomfört på glidvallade skidor (t.ex. zerapulver ytterst). Jag repeterar resultatet av dessa tester som jag gjprt under tiden jag varit 61-78 år;

 

 

Pers(s)onligt vasaloppstest på stålsicklade skidor

teståkare: Lätt överviktig gubbe 61-78 år

Omfattning: 15 Vasalopp och 23 öppna spår 2006-2022. dvs totalt 38 lopp

Tider: 2006: Öppna spåren: 5.29 och 5.50; Vasalopp: 6.41

2007: Öppet spår söndag: 6.31; Vasalopp 6.31

2008: Öppna spåren: 5.57 och 5.56; Vasalopp: 6.38

Medalj vid två av tillfällena

2009: Öppna spåren: 7.01 och 6.28; Vasalopp: 6.33

2010: Öppna spåren: 6.56 och 7.17; Vasalopp: 6.47

2011: Öppet spår söndag : 6.35; Vasalopp: 6.48

2012: Öppet spår söndag: 6.07; Vasalopp: 6.37

2013: Öppna spåren: 6.43 och 7.10; Vasalopp: 7.53

2014: Öppet spår söndag: 7.16; Vasalopp: 8.57

2015: Öppet spår söndag: 7.54; Vasalopp: 8.43

2016: Öppna spåren: 6.56 och 7.06; Vasalopp: 8.12

2017: Öppna spåren: 7.27 och 8.14; Vasalopp: 8.31

2018: Öppet spår söndag: 8.53

2019: Öppet spår söndag:7.33;  Vasalopp:9.50

2020:Öppet spår söndag:7.57; Vasalopp:10.37

2021: Hemmavasa: 9.03

2022: Öppet spår: 8.44 Vasalopp: 10.16

Det spelar ingen roll vad jag skriver eller gör som eget test, du har din uppfattning cementerad både om mig och om stålsickling. Jag har ställt FRÅGOR av allmänt intresse för forumdeltagare, men inte fått några svar att stålsickling ger BÄTTRE glid än glidvallat. Som bevis har du använt alla de vasalopp som du genomfört på stålsicklade skidor, men det säger inget om stålsickling är bättre, lika bra eller sämre än glidvallat, då det rör sig om subjektiva bedömningar. Med din erfarenhet från vetenskapsvärlden är du väl medveten att subjektiva bedömningar inte håller för att bevisa en teori. Vid en disputation finns det opponenter som ställer frågor kring den forskningsrapport som presenteras för att se om resultatet håller för kritisk granskning. (deltog när min son disputerade i ämnet "acute lymphoblastic leukemia",vid medicinska fakulteten, Lunds universitet)

Jag vill dock avsluta med att skriva något POSITIVT. Din otroligt långa serie av vasalopp både på vallade och stålsicklade skidor är en FANTASTISK PRESTATION som är värd all UPPSKATTNING ! http://forum.odla.nu/style_emoticons/default/tummenupp.gif

Link to comment
Share on other sites

Det spelar ingen roll vad jag skriver eller gör som eget test, du har din uppfattning cementerad både om mig och om stålsickling. Jag har ställt FRÅGOR av allmänt intresse för forumdeltagare, men inte fått några svar att stålsickling ger BÄTTRE glid än glidvallat. Som bevis har du använt alla de vasalopp som du genomfört på stålsicklade skidor, men det säger inget om stålsickling är bättre, lika bra eller sämre än glidvallat, då det rör sig om subjektiva bedömningar. Med din erfarenhet från vetenskapsvärlden är du väl medveten att subjektiva bedömningar inte håller för att bevisa en teori. Vid en disputation finns det opponenter som ställer frågor kring den forskningsrapport som presenteras för att se om resultatet håller för kritisk granskning. (deltog när min son disputerade i ämnet "acute lymphoblastic leukemia",vid medicinska fakulteten, Lunds universitet)

Jag vill dock avsluta med att skriva något POSITIVT. Din otroligt långa serie av vasalopp både på vallade och stålsicklade skidor är en FANTASTISK PRESTATION som är värd all UPPSKATTNING ! http://forum.odla.nu/style_emoticons/default/tummenupp.gif

Kära Veterankollega Volevodin. Några svar: a) Jag påstår inte att stålsicklade skidor glider bättre än glidvallade. Utan tvekan är det så att genom att applicera t.ex. zera på strukturerade skidor så kan man få bättre glid viss sträcka (hur lång är inte klarlagt enligt min mening) om det görs på bra sätt t.ex. att borstar ordentligt efteråt (så att ingen valla längre ser ut att lämna skidan). Min tes är ju tvärtom: Att ren stålsickling kan vara ett mycket vasst ALTERNATIV för oss motionärer. B) Jag har ju alltid uttryckt mig vördnadsfullt om dig som person t.ex. som "kära Veterankollega". Trots det har du tom påstått att jag "hånat" dig  Det har verkligen ALDRIG varit min mening (förlåt). Tvärtom har jag istället BARA kritiserat dina bestämda ÅSIKTER om vissa saker JAG påstår t.ex. att du inte ens prövat själv att stålsickla under alla dessa 16 år och/eller inte har djupa kunskaper om det heller. c) Ditt test har inget med stålsickling att göra. Det gjordes ju på plansicklade skidor och du har ju tom aldrig SJÄLV PRÖVAT att stålsickla. Och att strukturering har stor betydelse,tom. större än glidvallning,  råder det nog ingen tvekan om.d) Beträffande avhandlingar så finns det ju både en Licentiat och Doktorsavhandling i ämnet stålsickling med rätt så mycket både teori och tester inkluderade i e) Beträffande disputationer och opponenter. Jag var själv opponent på Licentiatavhandlingen och Professor Roland Larsson var opponent vid disputationen på Doktorsavhandlingen som just rörde teori och jämförande tester stålsickling och glidvallning involverade. De flesta uppsatserna i båda avhandlingarna var publicerade i vetenskapliga tridskrifter f) tack för uppskattande ord om mina 75 genomförda Vasalopp, även om DU inte tycker att man kan dra några slutsatser från detta "test". Jag ville ändå redovisa det, Och jag VET att det finns andra motionärer som dragit andra slutsatser än du gjort. 

Link to comment
Share on other sites

Kära Veterankollega Volevodin. Några svar: a) Jag påstår inte att stålsicklade skidor glider bättre än glidvallade. Utan tvekan är det så att genom att applicera t.ex. zera på strukturerade skidor så kan man få bättre glid viss sträcka (hur lång är inte klarlagt enligt min mening) om det görs på bra sätt t.ex. att borstar ordentligt efteråt (så att ingen valla längre ser ut att lämna skidan). Min tes är ju tvärtom: Att ren stålsickling kan vara ett mycket vasst ALTERNATIV för oss motionärer. B) Jag har ju alltid uttryckt mig vördnadsfullt om dig som person t.ex. som "kära Veterankollega". Trots det har du tom påstått att jag "hånat" dig  Det har verkligen ALDRIG varit min mening (förlåt). Tvärtom har jag istället BARA kritiserat dina bestämda ÅSIKTER om vissa saker JAG påstår t.ex. att du inte ens prövat själv att stålsickla under alla dessa 16 år och/eller inte har djupa kunskaper om det heller. c) Ditt test har inget med stålsickling att göra. Det gjordes ju på planhyvlade skidor och du har ju tom aldrig SJÄLV PRÖVAT att stålsickla. Och att strukturering har stor betydelse,tom. större än glidvallning,  råder det nog ingen tvekan om.d) Beträffande avhandlingar så finns det ju både en Licentiat och Doktorsavhandling i ämnet stålsickling med rätt så mycket både teori och tester inkluderade i e) Beträffande disputationer och opponenter. Jag var själv opponent på Licentiatavhandlingen och Professor Roland Larsson var opponent vid disputationen på Doktorsavhandlingen som just rörde teori och jämförande tester stålsickling och glidvallning involverade. De flesta uppsatserna i båda avhandlingarna var publicerade i vetenskapliga tridskrifter f) tack för uppskattande ord om mina 75 genomförda Vasalopp, även om DU inte tycker att man kan dra några slutsatser från detta "test". Jag ville ändå redovisa det, Och jag VET att det finns andra motionärer som dragit andra slutsatser än du gjort. 

Det har mer än en gång hävdats i den här tråden att glidvallor är onödiga, det räcker med att stålsickla sina skidor.

Om den Doktorsavhandling som du hänvisar till visat att det är onödigt att glidvalla sina skidor borde det gett utslag i både utbud och användande av glidvallor. En produkt som inte håller måttet bruka försvinna från marknaden, men så har inte skett, vilket jag tolkar som att glidvalla har en uppgift att fylla. Alla vill väl ha så bra glid som möjligt även om man kallar sig "motionär"

 

I mitt test nr 2 står det att det inte handlade om man skall använda stålsickel eller ej utan jag ville testa hur glidet påverkades av att använda glidvalla eller inte. Jag fick ett så tydligt utslag till glidvallningens fördel trots att jag varken använde HF eller pulver att det inte går att bortförklara som slumpen. Glädjande var att inte alla ogiltigförklarade testet och det var POSITIVT att det även gav upphov till ny information om glidvallning tack vare Skidtester och Torgeirs. :)

Link to comment
Share on other sites

Det har mer än en gång hävdats i den här tråden att glidvallor är onödiga, det räcker med att stålsickla sina skidor.

Om den Doktorsavhandling som du hänvisar till visat att det är onödigt att glidvalla sina skidor borde det gett utslag i både utbud och användande av glidvallor. En produkt som inte håller måttet bruka försvinna från marknaden, men så har inte skett, vilket jag tolkar som att glidvalla har en uppgift att fylla. Alla vill väl ha så bra glid som möjligt även om man kallar sig "motionär"

 

I mitt test nr 2 står det att det inte handlade om man skall använda stålsickel eller ej utan jag ville testa hur glidet påverkades av att använda glidvalla eller inte. Jag fick ett så tydligt utslag till glidvallningens fördel trots att jag varken använde HF eller pulver att det inte går att bortförklara som slumpen. Glädjande var att inte alla ogiltigförklarade testet och det var POSITIVT att det även gav upphov till ny information om glidvallning tack vare Skidtester och Torgeirs. :)

Fast det beror ju på vad man lägger in i betydelsen "behövs glidvalla". Om det behövs glidvalla för att kunna ge sig ut och träna tror ja många håller med om att svaret är nej. Om glidvalla behövs för att få maximal fart under skidorna vid en tävling, tror jag att de flesta säger ja.

Att sen produkterna finns kvar är väl inget större bevis annat än att tex marknadsföring, att folk tjänar pengar på det, att det inte finns entydiga bevis, placebo m.m. fungerar. En fråga, om du frågar en kompis som varit och köpt sina första längdskidor för att komma ut och motionera. Vad sa då försäljaren om hur hen skulle sköta sina skidor? Jag gissar att i de flesta fall har säljaren sagt att man måste valla för glid och då kunnat sälja på ytterligare produkter, kanske för någon tusenlapp till. Jag skulle vilja säga att det är onödigt för en glad motionär, ungefär lika nödvändigt som att jag inte rekommenderar de nya kolfiberlöparskorna till min granne som funderar på att böja jogga 1-3 g/v.

Jag stålsicklar mina skidor och ja jag lägger på glidvalla vid tävling, men inte när jag ska ut och träna.

Link to comment
Share on other sites

Geeez... bara en enkel liten observation... borde med lätthet gått att med ett stavtag glida till månen och tillbaka, baklänges och uppför, plus två fullständiga genomtittningar av Lost som återhämtning, inom tidsramen för denna till synes oändliga debatt... pust :).

Du kanske också kan plöja igenom alla säsonger av Full Frys med Stefan & Krister.

Link to comment
Share on other sites

För mig handlar stålsickling om två saker. Ekonomi och tid, där tid är det viktigaste. Jag lägger kanske en timme om dagen på träning. Jag har helt enkelt inte lust att hålla på och smälta paraffin och pulver för att få snabba skidor. Med stålsicklat får jag snabba skidor på typ 20 min, fullt tillräckligt för att hävda mig bra i de lopp jag kör.

 

En tredje grej för mig är miljön. Som skidåkare anser jag att en bör ta extra stort hänsyn till miljön och verkligen fundera över hur ens val påverkar miljön. Stålsickling betyder för mig att jag inte behöver köpa en massa vallor och annat som påverkar miljön. En stålsickel har såklart också påverkan på miljön men över tid slår den vallan.

Link to comment
Share on other sites

Fast det beror ju på vad man lägger in i betydelsen "behövs glidvalla". Om det behövs glidvalla för att kunna ge sig ut och träna tror ja många håller med om att svaret är nej. Om glidvalla behövs för att få maximal fart under skidorna vid en tävling, tror jag att de flesta säger ja.

Att sen produkterna finns kvar är väl inget större bevis annat än att tex marknadsföring, att folk tjänar pengar på det, att det inte finns entydiga bevis, placebo m.m. fungerar. En fråga, om du frågar en kompis som varit och köpt sina första längdskidor för att komma ut och motionera. Vad sa då försäljaren om hur hen skulle sköta sina skidor? Jag gissar att i de flesta fall har säljaren sagt att man måste valla för glid och då kunnat sälja på ytterligare produkter, kanske för någon tusenlapp till. Jag skulle vilja säga att det är onödigt för en glad motionär, ungefär lika nödvändigt som att jag inte rekommenderar de nya kolfiberlöparskorna till min granne som funderar på att böja jogga 1-3 g/v.

Jag stålsicklar mina skidor och ja jag lägger på glidvalla vid tävling, men inte när jag ska ut och träna.

 

Medhåll.

 

När jag först begav mig in i skidvärlden mer på riktigt så hade jag inte åkt sedan barnsben. Begav mig till XXL med polaren och vi kom därifrån med varsitt typiskt "Vasaloppskitt". Själva utplockningen av skidorna gick nog ganska bra faktiskt, men allt det där andra...

 

Köpte på oss vallor, vallajärn, samt tillbehör för närapå samma summa som skidorna kostade. Kollade guider på YouTube och försökte följa vallakonstens alla regler så gott det gick. Det slutade med att jag vallade skidor i vardagsrummet (sambon var inte särskilt imponerad av kombinationen paraffinspill och parkettgolv), och jag la säkerligen lika mycket tid på vallning som på själva åkningen i tron om att det "måste" vara så. Det höll inte i längden. Särskilt inte med tanke på att jag bor i södra Sverige så när väl snön var på plats för obestämd framtid var inte suget på att hålla på och mecka med sådant sådär jättestort.

 

Bland annat just därför att det upplevdes som väldigt tidsineffektivt blev det inte särskilt mycket åkt följande år. Ända tills jag blev introducerad till stålsickling. Plötsligt räckte det med att lägga 20-30 minuter i början av säsongen och sedan några drag med borsten då och då. Kombinera stålsickling med upptäckten av att det faktiskt går utmärkt att staka på blanka skidor, även som enkel motionär, och det hela var helt klart ett vinnande koncept för att få mig in i sporten på riktigt.

 

Nuförtiden glidvallar jag aldrig. (Fäste kan däremot vara kul ibland). Har funderat på att eventuellt toppa med något under långlopp nästa år, men ser inte riktigt behovet. Det är ändå inte där den stora tidsbesparingen finns för egen del och att dessutom ha ett par skidor man vet med sig kommer bete sig så likartat som bara är möjligt under loppets gång ger en viss psykologisk fördel.

Link to comment
Share on other sites

Det här med att man skulle lägga sån oerhörd tid på att valla sina skidor om man kör stenslipat... Jag har både stenslipade och stålsicklade skidpar. Lägger exakt lika mycket tid inför träning på stålsicklade och slipade par. Borsta lite (kanske), sen åka. Valla på tävling oberoende av struktureringsmetod.

Link to comment
Share on other sites

Kanske är det mycket en fråga om marknadsföring och lättpåverkade gröngölingar. Jag är helt säker på att de flesta nybörjare kommer få ett liknande bemötande och intryck av glidvallans oumbärlighet så som vi fick. Det har jag sett mer än en gång.

 

Sedan behöver man naturligtvis inte glidvalla vare sig stålsicklade eller stenslipade skidor. Jag har själv inte heller stålsicklat alla mina par än utan kör på fabriksstrukturen på ett av dom.

Link to comment
Share on other sites

Absolut, jag förstår problemet, och jag håller med om bemötandet i butik.

 

Men jag motsätter mig lite att stålsickling-rörelsen då marknadsför sig som det fantastiskt enkla alternativet som befriar alla från att lägga tid på sina skidor. Det borde i så fall mer vara en "sluta valla"-rörelse, oberoende av struktur på skidan. Det absolut enklaste är väl i så fall, som du säger, att bara köpa en skida och köra på fabriksslipen. Som sagt, jag kör med båda och upplever ingen skillnad i varken tid jag lägger på skidorna eller märkbar skillnad i glid (bortsett från den skillnaden man kan förvänta sig utifrån olika struktur i olika fören).

Link to comment
Share on other sites

Absolut, jag förstår problemet, och jag håller med om bemötandet i butik.

 

Men jag motsätter mig lite att stålsickling-rörelsen då marknadsför sig som det fantastiskt enkla alternativet som befriar alla från att lägga tid på sina skidor. Det borde i så fall mer vara en "sluta valla"-rörelse, oberoende av struktur på skidan. Det absolut enklaste är väl i så fall, som du säger, att bara köpa en skida och köra på fabriksslipen. Som sagt, jag kör med båda och upplever ingen skillnad i varken tid jag lägger på skidorna eller märkbar skillnad i glid (bortsett från den skillnaden man kan förvänta sig utifrån olika struktur i olika fören).

Det var väldigt ojämn kvalitet på stenslipning för dryga tio år sedan när stålsicklingen kom. Det krävdes ofta många omgångar med mjuka vallor för att få fart på skidorna (gissningsvis behövde man få bort rester från slipningen). Då var några drag med sickeln en mirakelkur.

 

Idag är kvalitén över lag betydligt bättre. Jag körde Hestra 12-timmars på ny stenslipning som bara fått ett lager grafit vallat, de gick som spjut.

 

Så ja du har en poäng, hade själv inte preppat nya skidor alls idag om det inte var för lopp.

Link to comment
Share on other sites

Kanske är det mycket en fråga om marknadsföring och lättpåverkade gröngölingar. Jag är helt säker på att de flesta nybörjare kommer få ett liknande bemötande och intryck av glidvallans oumbärlighet så som vi fick. Det har jag sett mer än en gång.

 

Sedan behöver man naturligtvis inte glidvalla vare sig stålsicklade eller stenslipade skidor. Jag har själv inte heller stålsicklat alla mina par än utan kör på fabriksstrukturen på ett av dom.

Jag tror det har ändrats ganska mycket  sedan skinskidornas intåg. Vanligtvis erbjuder man ett kit för skötsel av skinnet och sen ett par flytande behållare för glidet, Vauhti har tom Clean and glide, enkelt och snabbt att fixa till glidet. Denna kategori skidåkare (motionärer) är knappast intresserade av en stålsickel, möjligen en stenslipning om belaget blivit illa åtgånget efter x antal år.

Link to comment
Share on other sites

Va härligt att du inte dog den där gången 2018 

 

(av många skäl)

Tusen tack min vän McHammer för denna fina Pers(s)onliga OMTANKE. :wub:  Och givetvis är jag tacksam att jag överlevde min svåra hjärtinfarkt efter öppet spår 2018 och den fantastiska operarion de gjorde i Falun. och att jag fått chansen att återhämta mig så pass att jag därefter kunnat genomföra ytterligare 3 Vasalopp och 3 Öppna spår, trots mitt delvis förstörda hjärta. :wub:

Link to comment
Share on other sites

Det här med att man skulle lägga sån oerhörd tid på att valla sina skidor om man kör stenslipat... Jag har både stenslipade och stålsicklade skidpar. Lägger exakt lika mycket tid inför träning på stålsicklade och slipade par. Borsta lite (kanske), sen åka. Valla på tävling oberoende av struktureringsmetod.

Varför borstar man belagen? Är det för att få bort smuts? I så fall: Vilken sorts smuts får man bort genom att borsta?

 

Det som fastnar på mina glidytor efter några mil i spåret är oftast fästvalla från andra åkare i spåret. Den sitter som kletiga fläckar på belagen, och jag är tveksam till att den går att borsta bort. Den skulle nog snarast smetas ut om man borstade, och dessutom fastna i borsten.

Link to comment
Share on other sites

Varför borstar man belagen? Är det för att få bort smuts? I så fall: Vilken sorts smuts får man bort genom att borsta?

 

Det som fastnar på mina glidytor efter några mil i spåret är oftast fästvalla från andra åkare i spåret. Den sitter som kletiga fläckar på belagen, och jag är tveksam till att den går att borsta bort. Den skulle nog snarast smetas ut om man borstade, och dessutom fastna i borsten.

Belagen blir finare och skidan går lite fortare (ja, jag har testat). Varför det är så har jag ingen aning om :) Men borstning tar mig nån minut, så personligen känner jag inget behov av att fundera så mycket över det vetenskapliga stödet för den tidsinvesteringen.

Link to comment
Share on other sites

Belagen blir finare och skidan går lite fortare (ja, jag har testat). Varför det är så har jag ingen aning om :) Men borstning tar mig nån minut, så personligen känner jag inget behov av att fundera så mycket över det vetenskapliga stödet för den tidsinvesteringen.

Jag menar (vet tycker nog många som forskar i ämnet)  att den vetenskapliga förklaringen är följande:  För glidet gäller ungefär följande: 75 % beror på att du har rätt spann. ungefär 20 % på strukturen och ungefär 5 % på kompletterande valla. En struktur kan uppnås med stålsickling eller stenslipning. Den optimala ytan är att ha rätt struktur men polerad för att få bort LOKALA ojämnheter och mikrohår (som uppstår vid stenslipng men även stålsickling om än lite mindre) så borstningen är främst till för att åstadkomma detta. Därför är det viktigt att även borsta när man "bara" stålsicklar/stenslipar. anm: För de som kompletterar med glidvalla löser sig detta automatiskt. Enligt instruktionen skall du ju borsta bort det du lagt dit tills du inte längre ser någon valla lämna skidan. Och då år du ju i själva verket nere på själva strukturen som desutom blir välborstad automatiskt

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...