Jump to content
längdskidor, rullskidor, skidvalla & skidkläder från skistart

tre Vasalopp på samma sicklade skidor


Lars-Erik

Recommended Posts

Om glidtesterna skall vara "lite vetenskapliga" bör nollingen ske för att kunna jämföra strukturer och glidvalla. Ski-Go har ett bra glidtestprotokoll, se http://minx.se/skigo/pdf/testprotokoll.pdf

Jag är medveten om att de test jag hittills gjort är rena amatörtest, dvs de två Vasaloppssträckor jag åkte på Ormberget ifjol (ett ovallat och ett vallat) med tidtagning och mina tre Vasalopp ifjol med kuzminsicklade skidor. Redan i samband med detta kontaktades jag av en representant för Skigo som betonade vikten av det här med "nollning", men jag fick ingen förklaring vad detta innebär så jag skulle vara MYCKET TACKSAM om du eller någon annan kunde beskriva lite mera exakt vad detta innebär.

(Anm: Jag har alltid fått myckt tips av Skigo beträffande vallning och jag använde även ifjol deras fästvallningstips till punkt och pricka och det fungerade perfekt)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 4.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Var går gränsen för subjektivt tyckande!?......vill nog påstå att hela valla branschen hittills är uppbyggd på subjektiva bedömningar.

 

Jag inser problematiken med ett korrekt glidtest. Just därför startade jag just en sådan tråd här på forumet, för att bena ut hur man utför en korrekt glidtest. Jag är självfallet intresserad av att göra testerna så korrekta som möjligt men ändå inom praktikens ramar. Att jag menar att det är ointressant att jämföra sig med Fredriksson baserar sig helt och hållet på det praktiska förhållandet. Jag har inte servicemän att tillgå och inte heller 25 par skidor och obegränsat med valla. Kommer aldrig att få heller. Lika lite som jag har tillgång till en bil som är i närheten av vad Schumacher rattar. Därför är jag intresserad av vad personer i ungeför samma situation som jag har att delge vad gäller detta ämne.

 

MEN, om vi är 50 pers som på varsitt håll utför glidtester/jämförelser spritt över tid och alla skulle komma till samma resultat kan det väl knappast kallas subjektivt, eller?

Nu tror jag ju inte det kommer att hända utan att vi kommer att få en hel del "spretiga" analyser. Jag tror alla i första hand gör detta helt och hållet för det personliga intresset men vi är också mycket intresserade av att debattera våra "upptäkter" med andra!

 

Jag väntar i alla fall med spänning på när valla industrin släpper sina vetenskapligt utförda tester. Vi har väntat 1 år nu så det kan ju inte vara långt bort!

Link to comment
Share on other sites

Det vore nog också bra om man talade om vilken typ av åkare man är. Det är ju en viss skillnad mellan tex åkare i led 10 och led 1 i Vasaloppet.

Som sagt, vi tar med även startledet i protokollet , sen får ju var och en avgöra om man vill räkna åkare ur t.ex startled 3 som mer subjektiva bedömare än led 7-åkare ;)

Link to comment
Share on other sites

Var går gränsen för subjektivt tyckande!?......vill nog påstå att hela valla branschen hittills är uppbyggd på subjektiva bedömningar.

Du vill _nog_ påstå? Är det för att du inte har någon som helst inblick och inte vet, eller för att du har inblick och vet men inte riktigt vill trampa någon på en öm tå?

 

 

Jag inser problematiken med ett korrekt glidtest. Just därför startade jag just en sådan tråd här på forumet, för att bena ut hur man utför en korrekt glidtest. Jag är självfallet intresserad av att göra testerna så korrekta som möjligt men ändå inom praktikens ramar. Att jag menar att det är ointressant att jämföra sig med Fredriksson baserar sig helt och hållet på det praktiska förhållandet. Jag har inte servicemän att tillgå och inte heller 25 par skidor och obegränsat med valla. Kommer aldrig att få heller. Lika lite som jag har tillgång till en bil som är i närheten av vad Schumacher rattar. Därför är jag intresserad av vad personer i ungeför samma situation som jag har att delge vad gäller detta ämne.

 

MEN, om vi är 50 pers som på varsitt håll utför glidtester/jämförelser spritt över tid och alla skulle komma till samma resultat kan det väl knappast kallas subjektivt, eller?

Nu tror jag ju inte det kommer att hända utan att vi kommer att få en hel del "spretiga" analyser. Jag tror alla i första hand gör detta helt och hållet för det personliga intresset men vi är också mycket intresserade av att debattera våra "upptäkter" med andra!

 

Jag väntar i alla fall med spänning på när valla industrin släpper sina vetenskapligt utförda tester. Vi har väntat 1 år nu så det kan ju inte vara långt bort!

Jag börjar med det sista, Vallatillverkarna kanske ser sånt som affärshemligheter. Och vi här kanske är en för perifer och lite grupp för att dom ska lägga ner tid och pengar på att publicera testresultat (av vad mer precis? Hur deras egna olika vallor går i förhållande till varandra? I så fall i vilka fören? Gämfört med Leonid-preparerade?)

 

Subjektivt/objektivt beror inte _över_huvu_taget_ på hur många som är inblandade. Om jag tycker att jag har bra glid mest på känn är det subjektivt. Om jag glidtestar 2 par och kommer fram till att ett par glider längst/fortast har jag kommit fram till ett objektivt resultat där och då. Gör man inte mer har man åtminstonne kommit fram till ett kvalitativt resultat som räcker när man tex ska tävla - man tar ju det för dagen snabbaste paret. Är man mer seriös tar man och räknar ut hur mycket som skiljer i fart och längd mellan paren. Sen kan man jämföra hur mycket skidorna man åkte på har försämrats efteråt.

 

Mitt förslag hur du ska göra är enkelt (KISS är en bra minnesregel): Hitta dig en backe med en 5-10 meters fallhöjd som slutar rakt ut på plan mark. Mät upp och markera med en 10 m lucka. Sen när du ska åka testar du med skidorna utan valla (glidvallade och Leonidsicklade), noterar resultat, fästvallar bägge paren, testar igen, noterar, tränar på ett par, sen efter träningsturen testar du bägge paren igen och noterar. Varje gång bör du väl köra en 3-5 gånger. På så vis kan du räkna ut hur mycket sämre skidorna går på grund av "smutsabsorption". Och om testat bägge skidparen preparerade lika i samma före så kan du uppskatta hur mycket vallan påverkade glidet.

 

Det här är rätt enkelt - det handlar inte precis om kvantfysik eller hjärnkirurgi. (Det tråkiga är ju att det tar lite tid. Själv vallade jag kanske mina träningsskidor ett par gånger per säsong, och gjorde inga såna här tester eftersom jag bedömde att det var viktigare att ägna min tid åt träning.)

Link to comment
Share on other sites

Jag väntar i alla fall med spänning på när valla industrin släpper sina vetenskapligt utförda tester. Vi har väntat 1 år nu så det kan ju inte vara långt bort!

Jag börjar med det sista' date=' Vallatillverkarna kanske ser sånt som affärshemligheter. Och vi här kanske är en för perifer och lite grupp för att dom ska lägga ner tid och pengar på att publicera testresultat (av vad mer precis? Hur deras egna olika vallor går i förhållande till varandra? I så fall i vilka fören? Gämfört med Leonid-preparerade?)[/quote']

Det Stefan menar är nog att vallaindustrin efter 1 år ännu inte presenterat några tester som motbevisar Kuzmins påståenden. Affärshemlighet kanske man kan kalla det - om de inte lyckas - men annars kanske det mest är ett försök att tiga ihjäl en obehaglig sanning...

Link to comment
Share on other sites

Jag föreslår att den första som har något att rapportera gör detta under en ny tråd. Rapporten ska förslagsvis inehålla:

 

Temperatur:

Snötyp:

Luftfuktighet:

Glidvalla:

Fästvalla:

Ev rillning:

Kortfattad beskrivning av hur testet utfördes:

Kortfattad beskrivning av resultat:

Övrigt (t.ex. hur du själv upplevt glid vid tävling i förhållande till andra):

 

Sedan fyller vi andra på med flera rapporter.

Det har kommit in många synpunkter på detta, flera mycket goda medan andra är mera svåra att tillämpa för oss vanliga motionärer som jag ser det. T.ex. det här med nollning av skidor kan tydligen ingen förklara vad det är så det får vi väl lämna därhän.

 

* JAG tycker att det viktigaste är att vi fortsätter att utbyta erfarenheter av våra tester även om vi inte kan hävda att de är "vetenskapliga" (men det gäller väl även många påståenden från vallafabrikanter etc.).

För närvarande tycker jag att vi i princip vidhåller jo:s någorlunda enkla modell ovan (så att det inte blir så krångligt att vi vanliga motionsåkare inte kan redovisa vad vi kommer fram till).

 

Jag vill heller inte utesluta någon som vill ge sin information på annat sätt. För närvarande kan jag därför tänka mig att den som öppnar denna tråd (Stefan Sand efter helgens test i tunneln ?) skriver något i stil med:

 

På denna tråd avser vi att redovisa våra erfarenheter av mer eller mindre avancerade tester för jämförelser mellan Kuzminsicklade skidor och skidor preparerade med annan glidpreparering (med eller utan fästvalla). Du får redovisa dina erfarenheter på det sätt du finner lämpligt men vi vill helst att du följer nedanstående mall i tillämpliga delar:

 

Temperatur:

Snötyp:

Luftfuktighet:

Glidvalla:

Fästvalla:

Ev rillning:

Kortfattad beskrivning av hur testet utfördes:

Kortfattad beskrivning av resultat:

Övrigt (t.ex. hur du själv upplevt glid vid tävling i förhållande till andra):

 

anm 1: Bedöm gärna glid och fäste på en subjektiv skala 1-5 (1 = värdelöst, 2= dåligt, 3 = medelbra, 4 = bra, 5 = mycket bra) samt ungefär vilken typ av åkare du är t.ex. vilket led i Vasaloppet du står i eller hur fort du åker 1 mil.

 

Synpunkter ?

Link to comment
Share on other sites

Håller helt och hållet med Lars-Erik att jo´s utformade "protokoll" är fullt tillräckligt. Sedan får var och en bedöma hur de vill använda informationen.

 

Börjar misstänka att det är BjornG´s tå jag trampat på...... :)....... men hur det än är med den saken så är hans förslag på glidtest ett konstruktivt förslag på hur man kan göra. Ska ta det till mig och även göra så vid tillfälle. Men jag tycker också att det är roligare att träna än att flänga upp och ner i en backe så det kommer att bli olika utföranden på testerna!

 

Om man som tillverkare vill hålla "affärshemligheter" om sina produkter som skulle kunna öka försäljningen för sig själva är det antingen jag eller dom som missat hela poängen med att vara vinstdrivande företag. Om man desstuom anser led 3 åkare och bakåt som en perifier och betydelselös mindre grupp börjar jag bli riktigt förvirrad.

Link to comment
Share on other sites

Håller helt och hållet med Lars-Erik att jo´s utformade "protokoll" är fullt tillräckligt. Sedan får var och en bedöma hur de vill använda informationen.

 

Börjar misstänka att det är BjornG´s tå jag trampat på...... :)....... men hur det än är med den saken så är hans förslag på glidtest ett konstruktivt förslag på hur man kan göra. Ska ta det till mig och även göra så vid tillfälle. Men jag tycker också att det är roligare att träna än att flänga upp och ner i en backe så det kommer att bli olika utföranden på testerna!

 

Om man som tillverkare vill hålla "affärshemligheter" om sina produkter som skulle kunna öka försäljningen för sig själva är det antingen jag eller dom som missat hela poängen med att vara vinstdrivande företag. Om man desstuom anser led 3 åkare och bakåt som en perifier och betydelselös mindre grupp börjar jag bli riktigt förvirrad.

Jag tolkar den relativa tystnaden efter detta inlägg som att vi nu är tämligen överens om hur vi skall försöka presentera våra testresultat och erfarenheter för varandra.

 

Jag håller med Stefan Sand och andra om att argumentet med "affärshemligheter" inte kommer att hålla så värst länge till. Det behövs säkert mer tydliga "bevis" för att övertyga Vasalöparna OM det visar sig att Kuzminsicklade skidor faktiskt glider lika bra eller bättre i långa lopp. Mycket tyder ju på att så är fallet, eller hur ? Dessutom kommer ju även denna teknik säkert att vidareutvecklas och förfinas t.ex. med olika rillningar etc.

 

Jag tror dessutom att nästa stora genombrott kommer på materialsidan men jag är inte säker på att denna utveckling i så fall blir "billigare" för oss löpare. Vi kanske då i genomsnitt behöver fler par skidor ?

Link to comment
Share on other sites

Tänk bara på att stålsicklade skidor glider bättre efter ett tag. Vallade skidor går bäst direkt medans stålsicklade helst skall ha gått ett par mil först. Eller så kan man pressa ned strukturen lite grand med rundstav innan om det är kallföre. Skall man tävlingspreppa med glid får man ju optimera lite med stålsicklingen också! :-)

Skall man jämföra glid för t.ex. Vasaloppet så är det ju inte rättvist att bara jämföra glid vid nyss vallade vs. nyss stålsicklade. I början så glider ju vallade bäst medans de stålsicklade går bättre efterhand.

Hursomhelst om jag skall tävla så ser jag till att ha kört in mina stålsicklade ordentligt innan.

Link to comment
Share on other sites

Även på stålsicklade ovallade belag fastnar det smuts så jag antar att glidet inte blir bättre om du åkt mågra mil med dessa. Försämringen i glid ökar långsammare på ovallade skidor jämfört med vallade.

Håller helt med i detta konstaterande. Även stålsicklade ovallade belag drar till sig skit.

Link to comment
Share on other sites

Jag väntar i alla fall med spänning på när valla industrin släpper sina vetenskapligt utförda tester. Vi har väntat 1 år nu så det kan ju inte vara långt bort!

Ingen vitenskaplig rapport, men et (noe gammelt) sitat fra forskningssjefen hos IMS Kunststoff (som produserer P-tex):

 

Urs Geissbühler von der Firma IMS-Kunststoff in Worb, dem weltweit führenden Hersteller von Skibelägen, erklärt dagegen, dass ihn die Resultate von Kuzmin nicht überraschten: «Er rennt bei mir offene Türen ein.» Dass man wachse, sei ein Übrigbleibsel aus der Ära der Holzski, so Geissbühler. «Meiner Meinung nach wirkt Wachs vor allem auf der psychologischen Ebene.»

 

Hentet fra: http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/leben/wissen/585973.html

 

At man vokser skiene er altså en etterlevning fra treskienes tid og har fremfor alt en psykologisk effekt (om min dårlige sveitsertysk er korrekt).

 

Beklager om det har vært nevnt tidligere her på forumet.

Link to comment
Share on other sites

Även på stålsicklade ovallade belag fastnar det smuts så jag antar att glidet inte blir bättre om du åkt mågra mil med dessa. Försämringen i glid ökar långsammare på ovallade skidor jämfört med vallade.

Håller helt med i detta konstaterande. Även stålsicklade ovallade belag drar till sig skit.

Jo men snökristallernas slitning på det mer råa belaget gör att glidet blir bättre efterhand på det stålsicklade belaget. Så man skall gärna köra några mil först på stålsicklade. Till Vasan/Öpppna så kör jag gärna ett tiotal mil först.

 

Det är ganska stor skillnad på hur mycket skit som fastnar och i konkreta exempel som i t.ex. Vasaloppet.

 

Så det optimala för att jämföra är ju att köra in de stålsicklade och rengöra dem lite lätt med en trasa. Och i de vallades fall så är det klart direkt. Tester bör därefter exempelvis göras efter vid start, efter 5 km, efter 1 mil, efter 3 mil och kanske efter ännu längre. Att som t.ex. Lars gjorde att köra ett helt lopp är ju optimalt och helst skall det bli mer likt med mer skit i spåren också. Man får väl springa och släng ut lite klister och blåbärssoppa! ;-)

 

Bäst att tillägga att jag inte sett på tråden på ett tag om det dykit upp ytterligare inlägg! :-0 (Jag blev lite off-line ett bra tag innan jag fortsatte att skriva)

Link to comment
Share on other sites

Även på stålsicklade ovallade belag fastnar det smuts så jag antar att glidet inte blir bättre om du åkt mågra mil med dessa. Försämringen i glid ökar långsammare på ovallade skidor jämfört med vallade.

Håller helt med i detta konstaterande. Även stålsicklade ovallade belag drar till sig skit.

Jo men snökristallernas slitning på det mer råa belaget gör att glidet blir bättre efterhand på det stålsicklade belaget. Så man skall gärna köra några mil först på stålsicklade. Till Vasan/Öpppna så kör jag gärna ett tiotal mil först.

 

Det är ganska stor skillnad på hur mycket skit som fastnar och i konkreta exempel som i t.ex. Vasaloppet.

 

Så det optimala för att jämföra är ju att köra in de stålsicklade och rengöra dem lite lätt med en trasa.

Intressant att glidet skulle bli bättre efterhand. Finns någon anledning att bara "rengöra lite lätt med trasa"? OM det inte skadar belagets egenskaper på något sätt så vore det väl lika bra att gnugga in ordentligt med vallaborttagningsmedel och torka torrt, så man får stålsicklade, väl inkörda och helt rena glidytor? Jag har t o m lekt med tanken att i ett Vasalopp i klisterföre och skitiga spår, efter att ha kört över några tusen muggar med klister blåberssoppa etc på och inför de sista milen där bra glid borde vara extra betydelsefullt, ha med en liten trasa med vallaväck i en plastpåse, offra nån minut på ett litet stopp för att gnugga glidytorna med den, torka med ren trasa och hålla tummarna för att det ger mer intjänade minuter än det kostar. som en "lightversion" av de där dieselindränkta trasorna de körde med i Thunder Bay, ungefär. =)

 

Hur som helst, och för att återgå till tester, så hävdade ju Kuzmin nånstans att han kört ca 100 mil på nåt stålsicklat skidpar, så själv har jag då tänkt mig köra många träningspass och mil utan omsickling av det sicklade skidparet (bara torka rent med mer eller mindre torr trasa) medan det vallade vallas om för varje nytt träningspass och test.

Link to comment
Share on other sites

Appropå nollning av skidor så gav en Google-sökning följande:

Är det nollning av skidor - så välj en skida som referens. Den får då faktor 1. Genom att så dela åktiden för varje annan skida med denna skidas åktid så får ni då fram en faktor för den skidan.

Faktorn för skidan ggr snittet ger så resultatet för skidan = Skidans/Vallans fart

Link to comment
Share on other sites

Appropå nollning av skidor så gav en Google-sökning följande:
Är det nollning av skidor - så välj en skida som referens. Den får då faktor 1. Genom att så dela åktiden för varje annan skida med denna skidas åktid så får ni då fram en faktor för den skidan.

Faktorn för skidan ggr snittet ger så resultatet för skidan = Skidans/Vallans fart

Kan väl kompletteras med.

 

Görsök att skaffa dig testskidor som är så likvärdiga som möjligt. Skidorna skall vara så identiska som möjligt.

 

Valla skidorna med samma valla. Åk i backe och mät tid eller hastighet. Åk 5-7 ggr. Ta bort högsta och lägsta tid/hastighet. Räkna sedan ut genomsnittstid/hastighet för varje skida.

sedan operationen ovan.

Edited by canyon
Link to comment
Share on other sites

Håller helt med i detta konstaterande. Även stålsicklade ovallade belag drar till sig skit.

Jo men snökristallernas slitning på det mer råa belaget gör att glidet blir bättre efterhand på det stålsicklade belaget. Så man skall gärna köra några mil först på stålsicklade. Till Vasan/Öpppna så kör jag gärna ett tiotal mil först.

 

Det är ganska stor skillnad på hur mycket skit som fastnar och i konkreta exempel som i t.ex. Vasaloppet.

 

Så det optimala för att jämföra är ju att köra in de stålsicklade och rengöra dem lite lätt med en trasa.

Intressant att glidet skulle bli bättre efterhand. Finns någon anledning att bara "rengöra lite lätt med trasa"? OM det inte skadar belagets egenskaper på något sätt så vore det väl lika bra att gnugga in ordentligt med vallaborttagningsmedel och torka torrt' date=' så man får stålsicklade, väl inkörda och helt rena glidytor? Jag har t o m lekt med tanken att i ett Vasalopp i klisterföre och skitiga spår, efter att ha kört över några tusen muggar med klister blåberssoppa etc på och inför de sista milen där bra glid borde vara extra betydelsefullt, ha med en liten trasa med vallaväck i en plastpåse, offra nån minut på ett litet stopp för att gnugga glidytorna med den, torka med ren trasa och hålla tummarna för att det ger mer intjänade minuter än det kostar. som en "lightversion" av de där dieselindränkta trasorna de körde med i Thunder Bay, ungefär. =)

 

Hur som helst, och för att återgå till tester, så hävdade ju Kuzmin nånstans att han kört ca 100 mil på nåt stålsicklat skidpar, så själv har jag då tänkt mig köra många träningspass och mil utan omsickling av det sicklade skidparet (bara torka rent med mer eller mindre torr trasa) medan det vallade vallas om för varje nytt träningspass och test.[/quote']

"Rengöra lite grand" He he, kände väl att det inte skulle bli en "koka soppa på en knapp"! Det är klart att det är bra att göra rent skidan ordentligt om det behövs.

 

Din lopptanke är klart värd att provas! Men jag tror nog att skidorna lär gå så bra att man inte känner att det behövs. Då är det nog värre med de som har paraffin under skidorna. Bra testupplägg!

 

/Sickelförsäljaren

Link to comment
Share on other sites

Appropå nollning av skidor så gav en Google-sökning följande:
Är det nollning av skidor - så välj en skida som referens. Den får då faktor 1. Genom att så dela åktiden för varje annan skida med denna skidas åktid så får ni då fram en faktor för den skidan.

Faktorn för skidan ggr snittet ger så resultatet för skidan = Skidans/Vallans fart

Kan väl kompletteras med.

 

Görsök att skaffa dig testskidor som är så likvärdiga som möjligt. Skidorna skall vara så identiska som möjligt.

 

Valla skidorna med samma valla. Åk i backe och mät tid eller hastighet. Åk 5-7 ggr. Ta bort högsta och lägsta tid/hastighet. Räkna sedan ut genomsnittstid/hastighet för varje skida.

sedan operationen ovan.

Tack för dessa förklaringar Niklas och Canyon. Nu börjar även jag förstå vad det hela går ut på och att det nog helst behövs MÅNGA par skidor att testa mot varandra .

Om det skall tolkas på detta vis så blir det ju svårt att använda detta för oss vanliga åkare. Med canyons tillägg så kanske jag ändå inte helt behöver bortse helt från detta, jag har ju turligt nog två par skidor av samma märke och som jag sjölv bedömer som relativt likvärdiga ( det var just dessa skidor jag gjorde mitt "amatörtest" på förra vintern men jag tänkte då inte på att någon "nollningsvariabel" var inblandad)

 

Till canyon: Om du fortfarande vill ha kontakt med Roland Larsson så kan jag hjälpa till med kontakten om du vill. Vi har mycket god kontakt och samarbetar redan, dock inte om vad som styr optimalt glid av skidor. Jag har dock pratat med honom idag på telefon och även fått hans populärvetskapliga artikel i ämnet. Vi kanske kan samverka alla tre på något vis ?

 

Till BolJohan: Jag har idag även pratat med Sture Hogmark som du föreslog. Även han blev mycket intresserad av att jag engagerat mig i detta och vi skall träffas imorgon igen.

Det visar sig att även han inte bara är professor i tribologi utan även mycket just skidintresserad, han har åkt 18 Vasalopp hittills.

Tusen tack för detta kanontips, som jag ju inte kom på själv !

(Och nästa gång du besöker Ångströmslaboratoriet så förutsätter jag att du besöker mig,

hus 5, våning 4)

Link to comment
Share on other sites

Till canyon: Om du fortfarande vill ha kontakt med Roland Larsson så kan jag hjälpa till med kontakten om du vill. Vi har mycket god kontakt och samarbetar redan, dock inte om vad som styr optimalt glid av skidor. Jag har dock pratat med honom idag på telefon och även fått hans populärvetskapliga artikel i ämnet. Vi kanske kan samverka alla tre på något vis ?

 

Till BolJohan: Jag har idag även pratat med Sture Hogmark som du föreslog. Även han blev mycket intresserad av att jag engagerat mig i detta och vi skall träffas imorgon igen.

Det visar sig att även han inte bara är professor i tribologi utan även mycket just skidintresserad, han har åkt 18 Vasalopp hittills.

Tusen tack för detta kanontips, som jag ju inte kom på själv !

(Och nästa gång du besöker Ångströmslaboratoriet så förutsätter jag att du besöker mig,

hus 5, våning 4)

Det här låter verkligen intressant. Kan vi få kontakt så vore det verkligen spännande. Skulle vara mycket intressant att få lite experttips om vad som kan vara värdefullt att prova. Ge oss lite kemiska/fysiska preparat, så skall det här testas. Är det billiga grejer så är det en klar fördel.

 

Det vi söker borde vara något som inte suger åt sig smuts, är lika hårt som belaget, helst hårdare har bra vattenavstötande egenskaper + kanske några egenskaper som jag inte förstår och har koll på. Förslag mottages tacksamt.

 

 

Andra viktiga egenskaper är att kunna ge lite friktion, hög vattentransporthastighet och kunna bevara strukturer.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...